Mikä on Anja vanha

Anja on apteekkien tarjoama koneellinen annosjakelupalvelu, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta. Palvelu on tarkoitettu yksittäisille henkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon.

Lääkkeiden annosjakelu on tutkitusti turvallista

Anjan virheprosentti on vain 0,003 prosenttia, kun käsin jaettuna virheprosentti on tutkimuksesta riippuen 1–20 prosenttia. Lääketurvallisuutta parantaa myös se, että potilaan kokonaislääkitys on lääkärin, hoitohenkilökunnan ja apteekin tiedossa. Koneellinen annosjakelu on myös hygieenisempää ja tehokkaampaa kuin lääkkeiden jakelu käsin dosettiin. Kotiin ei myöskään kerry turhia, käytöstä poistuneita lääkkeitä, jotka voivat olla riskitekijöitä muistisairaan lääkehoidon onnistumiselle.

Palveluun sisältyy kokonaislääkityksen tarkistus

Apteekin tekemässä kokonaislääkityksen tarkistuksessa selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä. Samalla varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi. Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista. Asiakas saa aina ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset. Lue lisää lääkityskortista täältä!

Selvää säästöä lääkemenoihin

Anjan asiakkaat maksavat vain toimitetuista lääkkeistä – ei kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Näin syntyy paitsi säästöä myös lääkehävikin pienentymistä, kun kotiin ei enää kerry turhia lääkkeitä. Annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia edullisia lääkevalmisteita. Lisäksi lääkkeet jaellaan sen kokoisesta pakkauksesta, jossa tabletin tai kapselin yksikköhinta on edullisin.

KELA-korvaus

Annosjakelupalkkio tuli osittain SV-korvauksen piiriin 1.1.2009. Korvaus koskee 75 vuotta täyttäneitä, mikäli lääkäri arvioi heille olevan hyötyä annosjakelusta. Korvauksen edellytyksenä on, että asiakas käyttää vähintään kuutta korvattavaa, annosjakeluun soveltuvaa lääkettä palvelun käynnistymisvaiheessa ja palveluun kuuluu kokonaislääkityksen tarkistus. Tutustu Kela-annosjakelupalkkioihin Kelan sivuilla.