Mikä on Anja?

Anja on apteekkien tarjoama koneellinen annosjakelupalvelu, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palvelu on tarkoitettu:

  • yksittäisille henkilöille
  • palvelutaloille
  • kotisairaanhoitoon

Oikeat lääkkeet oikeaan aikaan

Annospussissa olevan päivämäärän ja kellonajan avulla on helppoa seurata, onko muistanut ottaa lääkkeet ajallaan. Tämä on hyödyksi erityisesti, jos lääkitys sisältää erikoisannostelua (esim. tabletti joka toinen aamu tai vain kerran viikossa). Annosjakelupussit on myös helppo ottaa mukaan esimerkiksi matkalle tai käsilaukkuun.

Lääkkeiden annosjakelu on tutkitusti turvallista

Anjan virheprosentti on vain 0,004 prosenttia, kun käsin jaettuna virheprosentti on tutkimuksesta riippuen 1–20 prosenttia. Lääketurvallisuutta parantaa myös se, että potilaan kokonaislääkitys on lääkärin, hoitohenkilökunnan ja apteekin tiedossa. Koneellinen annosjakelu on myös hygieenisempää ja tehokkaampaa kuin lääkkeiden jakelu käsin dosettiin.

Palveluun sisältyy kokonaislääkityksen tarkistus

Apteekin tekemässä kokonaislääkityksen tarkistuksessa selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä. Samalla varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi. Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista. Asiakas saa aina ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset. Lue lisää lääkityskortista täältä!  

Selvää säästöä lääkemenoihin

Anjan asiakkaat maksavat vain toimitetuista lääkkeistä – ei kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia edullisia lääkevalmisteita.

Kotiin ei kerry turhia lääkkeitä

Anja-palvelun ansiosta kotiin ei kerry turhia, käytöstä poistuneita lääkkeitä. jotka voivat olla riskitekijä esimerkiksi muistisairaan lääkehoidon onnistumiselle. Lääkitystä on myös helppo myös muuttaa kahden viikon välein. Palvelun ansiosta pienintä pakkauskokoa pienemmätkin lääkeostot ovat mahdollisia, esimerkiksi uutta lääkettä kokeiltaessa.

KELA-korvaus

Annosjakelupalkkio tuli osittain SV-korvauksen piiriin 1.1.2009. Korvaus koskee 75 vuotta täyttäneitä, mikäli lääkäri arvioi heille olevan hyötyä annosjakelusta. Korvauksen edellytyksenä on, että asiakas käyttää vähintään kuutta korvattavaa, annosjakeluun soveltuvaa lääkettä palvelun käynnistymisvaiheessa ja palveluun kuuluu kokonaislääkityksen tarkistus. Tutustu Kela-annosjakelupalkkioihin Kelan sivuilla.

 

Kiinnostuitko Anjasta? Täytä yhteydenottolomake ja lähin Anja-apteekki on sinuun yhteydessä. Voit myös halutessasi itse ottaa yhteyttä sinua lähimpään Anja-apteekkiin.

Jos sinulla herää muuten lisää kysyttävää, ota meihin yhteyttä.