Omainen ja omaishoitaja

Anja huolehtii läheisesi lääkehoidosta

Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu Anja tukee läheisesi lääkehoidon onnistumista. Palveluun kuuluu aina potilasturvallisuutta parantava kokonaislääkityksen tarkistus. Sen tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden yhteensopivuus sekä karsia tarpeettomat ja päällekkäiset lääkkeet.

Anja-annosjakelupussit toimitetaan lähimpään Anja-apteekkiin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Potilaan asioita hoitava läheinen voi hakea annosjakelupussit potilaan puolesta.

Palvelun hinta on apteekista riippuen noin 8–24 euroa. Saat lisätietoa Anjasta meiltä, täyttämällä yhteydenottolomakkeen tai ottamalla yhteyttä sinua lähimpään Anja-annosjakeluapteekkiin. Katso lista Anja-apteekeista täältä »

Omaishoitaja ja Anja

Anja on mukana myös omaishoitajan arjessa. Tilanteita, joissa omaishoito on paikallaan, on monenlaisia: toiset hoitavat ikääntyneitä vanhempia, osa sairastuneita puolisoita tai läheisiä. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tukee omaishoitajan työtä etenkin silloin, kun läheisellä on monimutkainen lääkitys.

Anja-annosjakelussa potilaan lääkitys on jaettu omaishoitajan puolesta valmiiksi annosjakelupusseihin. Koneellinen annosjakelu on myös hygieenisempää, tehokkaampaa ja virheettömämpää kuin lääkkeiden jakelu käsin dosettiin. Kun potilaan kokonaislääkitys on lääkärin, hoitohenkilökunnan ja apteekin tiedossa, lääketurvallisuus paranee.

Anja säästää omaishoitajan aikaa ja edistää potilasturvallisuutta

Valmiiksi jaetut lääkkeet säästävät omaishoitajan arvokasta aikaa eikä Anja-palvelua käyttäviin kotitalouksiin kerry turhia, käytöstä poistuneita lääkkeitä. Omaishoitajan on helppo seurata ja huolehtia otetuista lääkkeistä, sillä jokaiseen annospussiin on selkeästi merkitty potilaan nimi, lääkkeiden nimet ja vahvuudet sekä lääkkeiden ottoajankohta.