Apteekit

Anja on alansa edelläkävijä

Jorvin apteekin annosjakelu, Anja-annosjakelupalvelu, on toiminut edelläkävijänä ja tuottanut suomalaisille apteekeille koneellista annosjakelua ensimmäisenä jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Tänä päivänä yksikkö on Suomen suurin palvellen yli 20 000 asiakasta noin 300 apteekissa ympäri maata. Palvelun toiminnan lähtökohtana on se, että apteekkien työmäärää annosjakelussa voidaan turvallisesti minimoida.

Apteekin apuna alusta alkaen

Avustamme annosjakelun aloitusvaiheessa ja vastaamme annosjakelun aikana syntyviin kysymyksiin. Meiltä saa myös hyviä vinkkejä apteekin oman annosjakeluprosessin sujuvuuden lisäämiseksi.

Apteekin aloittaessa palvelun, osoitamme nimetyn vastuufarmaseutin apteekille, jotta yhteydenpito olisi mahdollisimman mutkatonta. Autamme apteekkia myymään ja markkinoimaan omaa annosjakelupalveluaan paikallisille yksiköille.

Apteekki voi tehdä Anja-tilauksen:

  • MAXX-annosjakeluohjelmalla,
  • Procuro-annosjakeluohjelmalla,
  • pd3-annosjakeluohjelmalla tai
  • tilausliittymä TIMOlla.

Toiminta lääketehdasta vastaavassa tilassa

Kehitämme koneellista annosjakelua osaavan, moniammatillisen henkilökuntamme avulla. Meillä on käytössämme aina viimeisin tieto vaadittavista menettelytavoista, mikä helpottaa apteekin työtä ja vastuita toiminnassa.

Toimintamme tapahtuu lääketehdasta vastaavissa tiloissa ja annosjakelussa noudatetaan GMP:n mukaista laatujärjestelmää. Annospussit tarkistetaan koneellisesti ja valokuvataan ennen lähettämistä apteekkiin. Virheiden määrä valmiissa annospusseissa on äärimmäisen pieni. Kaikki virheet ja virhe-epäilyt selvitetään.

Annosjakelussa kasvun paikka

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu edistää potilaan lääkehoidon onnistumista sekä vahvistaa ja luo uusia kestäviä asiakassuhteita.

Ota annosjakelu osaksi apteekkisi palvelutarjontaa!

Lisätietoja Anja-annosjakelun yhteyshenkilöiltä.