Usein kysytyt kysymykset annosjakelupalvelusta

Mikä ero on lääkkeiden perinteisellä dosettijakelulla ja apteekin kautta saatavalla Anja-annosjakelulla?

Perinteisessä dosettijakelussa hoitaja tai omainen jakaa lääkkeet viikko kerrallaan muoviseen dosettiin. Apteekin kautta saatavassa Anja-annosjakelupalvelussa lääkkeet on jaettu koneellisesti kertakäyttöannospusseihin, mikä on hygieenisempää, tehokkaampaa ja virheettömämpää kuin lääkkeiden jakelu käsin dosettiin. Kotiin ei myöskään kerry ylimääräisiä lääkkeitä. Annospussit myös tarkistetaan koneellisesti ja valokuvataan ennen lähettämistä apteekkiin. Virheiden määrä valmiissa annospusseissa on äärimmäisen pieni.

Mistä Anjan saa?

Anja löytyy jo lähes 300 apteekista. Löydät lähimmän Anja-apteekkisi täältä.

Miten Anjan piiriin pääsee?

Aloitteen koneelliseen annosjakeluun siirtymisestä tekee yleensä hoitoyksikkö, palveluyksikkö tai potilas, mutta sen tulee kuitenkin aina olla lääkärin määräämää. Annosjakelun käyttö osoitetaan lääkemääräyksessä lääkärin annosjakelukenttään tekemällä merkinnällä. Apteekki välittää tiedon Kelalle, joka mm. maksaa potilaalle korvausta annosjakelupalkkiosta vain lääkärin merkinnän perusteella. Ennen annosjakelun aloittamista Anja-yksikkö tekee asiakkaiden lääkityksen interaktiotarkistuksen ottaen huomioon myös säännöllisessä käytössä olevat itsehoitolääkkeet. Samalla tarkistetaan lääkityksen sopivuus annosjakelukoneiden lääkevalikoimaan.

Onko Anja-palvelu maksullinen?

Kyllä, Anja on maksullinen palvelu, jonka apteekki hinnoittelee itse. Keskihinta on noin 8-10 euroa / viikko.

Mitä jos asiakas joutuu sairaalaan välillä?

Anja-pussit toimitetaan apteekista aina kahden viikon jaksoissa. Jos pusseja jää käyttämättä tai lääkitys vaihtuu jakson aikana, käyttämättömät pussit tulee hävittää lääkejätteiden mukana.

Voiko Anja-annosjakelun keskeyttää esimerkiksi intervallihoidon ajaksi?

Kyllä, tilausajanjakson voi apteekin kanssa muotoilla lyhyemmäksi tai pidemmäksi tällaisissa tapauksissa.

Voiko esimerkiksi loman ajaksi tilata lääkkeet yli kahden viikon ajanjaksolle?

Kyllä, Anja-annospussit voi tilata apteekista jopa neljäksi viikoksi. Neljä viikkoa on kuitenkin pisin jakso, jonka voi tilata kerralla.

Sopivatko kaikki lääkkeet Anja-annosjakeluun?

Hyvin monet lääkkeet soveltuvat annosjakeluun. Lyhytaikaiset kuurilääkkeet kuten antibiootit eivät kuitenkaan sovellu annosjakeluun.

Saako Anja-annosjakelusta Kela korvauksen?

Lääkkeistä saa ihan normaalisti Kela-korvauksen. Anja-annosjakelupalkkion Kela-korvauksen edellytyksenä puolestaan on, että asiakas käyttää vähintään kuutta korvattavaa, annosjakeluun soveltuvaa lääkettä palvelun käynnistymisvaiheessa. Lisätietoa Kela-korvauksista.