Lääkehoidon kokonaisarviointi

Käytössä paljon pillereitä ja heikko olo?

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla kartoitetaan, ratkaistaan ja ehkäistään monilääkityn potilaan lääkehoidon ongelmia. Se vähentää lääkehaittoja ja niistä johtuvia lääkärikäyntejä sekä ylimääräistä hoivan tarvetta ja huolta.

Palvelu sopii erityisesti monilääkityille potilaille, vanhuspotilaille, joilla on lääkitykseen liittyvä ongelma ja annosjakelun aloittaville tai sen piirissä oleville potilaille.

Anjalla kaksi arviointipalvelua

Anjan tarjoaman lääkehoidon arviointityön suorittavat lääkehoidon kokonaisarviointiin erikoistuneet farmaseutit ja proviisorit sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti.

Yksityishenkilöille ja terveydenhuollon yksiköille:

Laaja lääkehoidon arviointi Forte (= lääkehoidon kokonaisarviointi)
Lääkelistan päivitys ja potilaan haastattelu kotikäynnillä, lääkehoidon riskitekijöiden kartoitus sekä yksilöllinen lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointi, tulosten esittely moniammatilliselle hoitotiimille ja kirjallinen raportti

Terveydenhuollon yksiköille:

Lääkehoidon arviointi Semi
Lääkehoidon riskitekijöiden kartoitus hoitoyksikön toimittamien dokumenttien perusteella sekä yksilöllinen lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointi, tulosten esittely moniammatilliselle hoitotiimille ja kirjallinen raportti

Kysy lisää!

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Kuntaliitto suosittelevat moniammatillista lääkehoidon arviointia ennen lääkkeiden annosjakelun aloittamista. Lisäksi suositellaan, että monilääkityn asiakkaan lääkehoito tarkistettaisiin vähintään kerran vuodessa (STM).