Evondos-lääkeautomaatti

Lääkeautomaatti arjen apuna

Evondos E300 -lääkeautomaatti on henkilökohtainen apuväline, joka huolehtii siitä, että pitkäaikaislääkityn lääkkeet tulee otettua oikeaan aikaan ja oikeina annoksina.

Hoitaja lataa automaatin, täyttö kahden viikon välein

Hoitaja toimittaa kahden viikon välein potilaan annosjakelutilauksen Anja-apteekkiin, joka tarkistaa ja tilaa lääkkeet Anja-annosjakelusta. Hoitaja noutaa valmiin annospussinauhan apteekista ja lataa annospussit kotona sijaitsevaan lääkeautomaattiin.

Automaatti täytetään kahden viikon välein, ja se muistuttaa asiakasta yksittäisen lääkeannoksen ottamisesta selkeästi ja kuuluvasti, asiakkaan omalla äidinkielellä. Automaatti myös esiavaa lääkeannospussin valmiiksi.

Automaatti ilmoittaa eteenpäin lääkkeiden ottamatta jättämisestä

Mikäli annospussi jää kolmesta selkeästä muistutuksesta huolimatta ottamatta, automaatti lukitsee annoksen erilliseen säiliöön, jotta lääkkeitä ei tule otettua väärään aikaan. Tieto lääkkeen ottamisesta tai ottamatta jättämisestä lähtee automaattisesti hoito-organisaatiolle tai omaiselle. Näin automaatti toimii myös yhteydenpitovälineenä asiakkaan, hoitajien ja tarvittaessa myös omaisten välillä.

Evondos-lääkeautomaatin kautta on mahdollista myös lähettää muistutusviestejä asiakkaalle esimerkiksi annosjakelun ulkopuolella olevan lääkkeen ottamisesta tai riittävän nesteen ja välipalojen nauttimisesta.

Lisätietoja lääkeautomaatista saat Evondoksen sivuilta.