Evondos-lääkeautomaatti

Evondos-lääkeautomaatti

Evondos-palvelu varmistaa lääkehoidon korkean laadun, sillä se ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan aina oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Lääkeannostelurobotti tukee asiakkaan omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua. Robotti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti.

Mikäli lääkeannos jostain syystä jää ottamatta, robotti siirtää ottamattoman lääkeannoksen lukittuun lääkesäilöön, jotta lääketurvallisuus ei vaarannu. Hoito-organisaatio saa robotilta viestin tapahtuneesta ja tieto kirjautuu myös järjestelmän lokitietoihin. Lukitusta lääkesäiliöstä lääkkeen saa vain hoitaja.

Hoito-organisaatio ja hoitajat voivat seurata lääkehoidon toteutumista reaaliajassa hallintajärjestelmästä ja mobiiliapplikaation avulla myös matkapuhelimella. Myös läheiset voivat saada pääsyn näihin tietoihin. Palvelun kautta voidaan lähettää myös erilaisia viestejä palvelun käyttäjälle. Viesteillä voidaan vaikkapa kuumana kesäpäivänä muistuttaa veden juomisen tärkeydestä, kysellä vointia tai hoitaja voi muistuttaa tulevista hoitotoimenpiteistä.

Lisätietoja lääkeautomaatista saat Evondoksen sivuilta.