Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10$
Laatimispäivä 1.2.2016

1a. Rekisterinpitäjä
PharmaService Oy
Sahaajankatu 24, 00880 Helsinki
09 7277100

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nina Johansson
Sahaajankatu 24, 00880 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Anjan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Suoramarkkinointi sekä muu kohdennettu viestintä ja yhteydenpito asiakkaisiin (esim. uutiskirjeet), markkinatutkimus, asiakaspalvelu, tuotteiden toimittaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, ammattinimike, työpaikka. Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot. Yhteystietoja voidaan päivittää osoiterekistereitä tarjoavien palveluntuottajien tiedoilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa, paperi- tai tarratulosteina PharmaService Oy:n lukuun työskenteleville yhteistyötahoille siten, että tietoja käytetään tuotteiden toimittamiseen, asiakaskannan ylläpitoon tai PharmaService Oy:n määrittämiin markkinointitoimenpiteisiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisille tahoille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteriin ei kuulu manuaalista aineistoa.

BATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri sijaitsee ulkopuolisen palveluntuottajan palvelimella. Rekisterin pitäjä on sopimusteitse velvoittanut palveluntuottajan pitämään rekisteriä yllä siten, että tietoja ylläpidetään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Tiedot on sopimuksen edellyttämänä suojattu teknisesti ja fyysisesti siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Henkilötiedot on määrätty salassa pidettäviksi.