Vastaa Anja-kyselyyn ja voita muumimuki -arvonnan säännöt

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppanit
PharmaService Oy

2. Arvonta
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan neljä (2 kpl apteekkialan ja 2 kpl hoitoalan ammattilaisille) Näkymätön lapsi, Ninni -muumimukia. Yhden mukin arvo on noin 20 euroa. Palkinnon arvoa ei voi muuttaa rahaksi. Jos jaettujen voittojen arvo ylittää 166,66 euroa kalenterikuukaudessa, arvonnan järjestäjä maksaa palkintojen arvosta arpajaisveron. Voittajat arvotaan säännöissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajien nimet ja asuinpaikkakunnat voidaan ilmoittaa myös Anja.fi:n verkkosivustolla, Anja-uutiskirjeessä ja/tai Facebook-sivulla. Voittajien nimet voidaan julkaista arvontaan osallistuneille osoitetuissa sähköposteissa, sekä järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Jos voittajia ei tavoiteta viiden arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia. Palkinnot tullaan postittamaan voittajille. Palkinto tullaan luovuttamaan seuraavan 30 päivän kuluessa arvontapäivästä.

3. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet Anja annosjakelusta, lukuun ottamatta seuraavaksi mainittuja poikkeuksia. Arvontaan eivät saa osallistua PharmaService Oy:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä.

4. Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 28.1.–28.2.2019 välisenä aikana, ellei toisin ilmoiteta. Arvonnat tapahtuvat säännöissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Palkinto arvotaan 7.3.2019 mennessä. Osallistuminen 28.2.2019 mennessä.

5. Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua vastaamalla Anjan Ammattilaisnetistä löytyvään apteekkialalle tai hoitoalalle suunnattuun Anja-kyselyyn. Palkinto arvotaan niiden kesken, jotka jättävät kyselyyn sähköpostiosoitteensa vastaamisen yhteydessä. Kyselyyn vastaaminen oikeuttaa arvontaan osallistumiseen. Kyselyyn vastaamisen yhteydessä hyväksyy kilpailun säännöt.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii käytetyimmissä internetselaimissa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista. Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa PharmaService Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanin tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

7. Henkilötietojen käsittely
Kisassa ei kerätä henkilötietoja.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman PharmaService Oy:n kirjallista lupaa. Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.