21.11.2016

Elämänlaatu koheni lääkehoidon laajalla tarkistuksella

Elämänlaatu koheni lääkehoidon laajalla tarkistuksella

78-vuotiaalle miehelle tehtiin lääkehoidon kokonaisarviointi. Lopputuloksena parani niin potilaan lääkehoito kuin elämänlaatu.

Omakotitalossa iäkkään vaimon kanssa asuva 78-vuotias mies kärsii lievästä unettomuudesta, päivittäisestä sekavuudesta sekä huimauksesta. Miehen päivät kuluvat rauhallisesti kotisohvalla pötkötellen. Pariskunnan arjen apuna vierailee säännöllisesti kotihoitaja. Miehellä on diagnosoitu muun muassa eteisvärinä, verenpainetauti ja vaskulaarinen dementia. Lisäksi miestä vaivaa polvien nivelrikko sekä nivustyrä. Mies käyttää kestokatetria.

Koska mies on lähes puhumaton, haastateltiin kokonaisarviointia varten vaimoa. Vaimo kertoi vastaavansa puolisonsa lääkkeiden jakamisesta dosettiin. Hän kertoi seuraavansa lääkelistaa, mutta myönsi, että virheitä on päässyt sattumaan.

Miehen elämänlaatua kuvaava VAS-arvo oli 5 (0–10).

Muutos lääkehoidossa paransi elämänlaatua

Haastattelun ja taustatietojen kokoamisen jälkeen miehen tila analysoitiin ja lääkehoidon muutosehdotukset esiteltiin hoitavalle lääkärille. Miehelle myös suositeltiin siirtymistä lääkkeiden koneelliseen annosjakelupalveluun.

Kolmen kuukauden arvioinnin jälkeen lääkitysmuutokset oli toteutettu: 13 valmisteesta yhden käyttö oli päätetty lopettaa ja kolmen valmisteen annosta oli pienennetty. Muutosten seurauksena miehen elämänlaatu koheni huomattavasti, ja hänen VAS-arvonsa nousi 8:aan (0-10).

Palautteessa mies totesi lääkityksen olevan hänelle nyt melko sopiva.

Pro dosis ja lääkehoidon kokonaisarviointi

PharmaService Oy:n tarjoamat lääkehoidon arviointipalvelut toteutetaan yhteistyössä Pro dosis Oy:n kanssa, jolla on pitkä kokemus lääkehoidon arvioinnista. Arviointityön suorittavat lääkehoidon kokonaisarviointiin erikoistuneet farmaseutit ja proviisorit sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti.