24.4.2017

Komplianssia kehiin!

Komplianssia kehiin!

Eilisen päivän lääkkeet ovat jääneet dosettiin. Pillereitä löytyy pöydänkulmalta. Lääkkeiden ottamatta jättäminen voi olla tietoinen valinta tai puhdas unohdus. Oli tilanteeseen syynä kumpi tahansa, lisää huono sitoutuminen lääkehoitoon terveydenhuollon palveluiden käyttöä ja kustannuksia.

Taiteilua potilaan ja yhteiskunnan kustannuksella

Keskustelu komplianssista, eli potilaan hoitomyöntyvyydestä, on tärkeää niin potilaan kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Jos lääkettä ei käytetä annosteluohjeen mukaisesti, voi seurauksena olla lääkkeen odotettua pienempi vaikutus tai vaikutuksen puuttuminen kokonaan.

Huono sitoutuminen lääkehoitoon johtaa väestötasolla kasvavaan sairasteluun ja kuolleisuuteen sekä elintason laskuun. Komplianssin puute kasvattaa myös yhteiskuntaa koskevia kustannuksia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa hoitoon sitoutumattomuuden aiheuttamien kokonaiskustannusten arvioitiin vuonna 2013 olevan noin 300 miljardia dollaria.

Lääkehoitoon sitoutumattomuus on monisyinen asia. Muisti- tai mielenterveyssairauksista kärsivä potilas voi tilansa takia jättää lääkkeitä ottamatta. Tahallisen sitoutumattomuuden syinä voivat olla muun muassa sairauden oireettomuus tai potilaan maksettavaksi kertyvät lääkehoidon kustannukset.

Lisähaasteen komplianssiin tuo hyvin yleinen tilanne, jossa iäkkään monilääkityn potilaan kaapista löytyy kymmeniä erilaisia lääkkeitä ja lääkepurkkeja.

Kohti vahvempaa komplianssia annosjakelulla

Kuinka hoitomyöntyvyyttä kasvatetaan? Komplianssia voidaan parantaa potilaiden valistamisella ja omavastuun pienentämisellä.  Myös lääkkeiden koneellinen annosjakelu tukee komplianssia ja auttaa lääkehoidon onnistumisessa. Koneellisessa annosjakelussa lääkkeet ja niiden ottoajankohdat on merkitty valmiiksi annospusseihin, minkä ansiosta potilas pystyy helposti itse tarkistamaan ottopäivän ja -ajankohdan.

Lähde: sic! Lääketietoa Fimeasta 2016: Lääkehoitoon sitoutumisella on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. http://sic.fimea.fi/arkisto/2016/1_2016/jarkeva-laakehoito/laakehoitoon-sitoutumisella-on-merkittavia-yhteiskunnallisia-vaikutuksia


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake