Potilaalle
9.4.2019

Anja antaa eväitä vanhuspalveluiden resurssipulaan

Yksi vaalien tärkeistä teemoista on hyvän ja arvokkaan elämän turvaaminen vanhuksille. Miten tulevaisuudessa hoidetaan vanhenevaa väestöä, kun jo nyt vanhuspalveluissa kamppaillaan resurssipulasta?

Anja antaa eväitä vanhuspalveluiden resurssipulaan

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu voi olla ratkaisu ongelmiin, sillä sen avulla ikäihmisten lääkehoitoon pystytään tarjoamaan lääketurvallisuutta sekä pienentämään lääkehoidon kustannuksia.

Turvallisuutta ja parempaa lääkehygieniaa

Auennut dosetti, toisiinsa sekoittuneet lääkkeet tai hoitajat, joilla ei ole lääkeluvat kunnossa. Haasteita vanhusten hoivakodeissa riittää, mutta tarjolla on onneksi myös ratkaisuja.
– Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa lääkehygienia on huomattavasti parempaa, kuin käsin tehdyssä dosettijakelussa, kertoo Anja annosjakelupalvelun Director Healthcare Nina Johansson.

Annosjakelussa apteekki toimittaa jokaiselle hoivakodin asukkaalle oman annosjakelurullan, jossa asiakkaan kaikki lääkkeet ovat jaettu valmiiksi ottoajankohdan mukaan. Hoitajan ei tarvitse tehdä muuta, kuin avata pussi potilaalle.

Lääkkeiden annosjakelu helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä, kun lääkkeet ovat jaettu valmiiksi ja apteekki huolehtii reseptien hallinnasta.

Kun kone jakaa lääkkeet, katoaa mahdollisuus inhimillisiin virheisiin.
– Anjan virheprosentti on vain 0,004 prosenttia, kun käsin jaetuissa doseteissa virheprosentti on tutkimuksesta riippuen 1–20 prosenttia, Johansson selittää.

Ikäihmisen lääkitys kokonaisvaltaisesti hallinnassa

Ikäihmisillä on usein käytössä päällekkäistä tai joskus jopa turhaa lääkitystä.
– Annosjakelun yhteydessä jokaiselle asiakkaalle tehdään lääkityksen tarkistus. Tarkistuksessa selvitetään apteekin, hoitohenkilökunnan ja lääkärin kanssa, että asiakkaan lääkitys on kunnossa, avaa Johansson.

Lääketurvallisuus paranee, kun potilaan kokonaislääkitys on kaikkien hoitavien tahojen tiedossa. Lääkityksen läpikäynti vähentää lääkekuormaa sekä keventää lääkityksestä kertyviä kustannuksia. Pienenevistä kustannuksista hyötyvät niin potilaat kuin valtio.

Helpotusta hoitajien arkeen

Kemijärven kaupunki päätti ottaa käyttöön koneellisen annosjakelun noin sadalla kotihoidon asiakkaalla.
– On arvioitu, että 20 hengen kotisairaanhoidon yksikössä koneellisen annosjakelupalvelun avulla voidaan saavuttaa 1,5 henkilötyöpäivän säästö viikossa verrattuna lääkkeiden jakeluun manuaalisesti, toteaa Anjan toimitusjohtaja Annastiina Palmroth-Holst.

Kemijärvellä koneelliseen annosjakeluun siirtyminen vapautti lääkejaosta lähes yhden työntekijän työpanoksen eli noin 33,3 työtuntia viikossa. Työaika voidaan käyttää välittömään asiakastyöskentelyyn, kuntouttavaan hoitotyöhön, helpottamaan rekrytointitarvetta ja sairauspoissaolojen paikkaamiseen. Vapautuvan työajan kustannukset ovat noin 28 000 euroa vuodessa.

 

Anja on apteekkien tarjoama koneellinen annosjakelupalvelu, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta. Palvelu on tarkoitettu yksittäisille henkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon.

Anja-annosjakelusta voit kysyä lisää lähimmästä Anja-apteekistasi. Apteekki-listaukseen pääset täältä.


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake