Farmaseutille, Potilaalle
28.1.2019

Anja on mukana pienen apteekin arjessa – lue Anja-lehti kokonaisuudessaan verkossa!

Ylöjärven kaupungissa, Näsijärven rannalla ja metsien keskellä, sijaitsee Kurun apteekki. Apteekissa käy keskimäärin noin pari tuhatta asiakasta kuukaudessa, joista valtaosa on iäkkäämpää väestöä. Paikkakunnan pieni koko koetaan apteekissa ehdottomana etuna.

Anja on mukana pienen apteekin arjessa – lue Anja-lehti kokonaisuudessaan verkossa!

Voit lukea Anja-lehden verkossa kokonaisuudessaan täällä.

− Tämä on alle kolmentuhannen asukkaan kesämökkipitäjä, ja kesäaikaan asukasmäärä tuplaantuu. Asiakasmäärä siis vaihtelee paljolti vuodenajan mukaan. Pieni paikkakunta mahdollistaa sen, että apteekkipalvelumme ovat joustavia ja sujuvia ja, että voimme ottaa paremmin huomioon kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet. Vakioasiakkaat ja yhteistyökumppanit tulevat nopeasti tutuiksi, mikä tietysti helpottaa työtämme, kehuu apteekkari Minna Heikkinen.

Kolmatta vuotta Kurun apteekin apteekkarina työskentelevälle Heikkiselle annosjakelupalvelut ovat tulleet tutuksi jo aiemmista työtehtävistä. Proviisorina työskennellessään Heikkinen pääsi seuraamaan sivusta annosjakelun toimintaa ja myös työskentelemään sen parissa.

Tätä nykyä Kurun apteekin annosjakelupalveluista vastaavat farmaseutit, Heikkisen keskittyessä apteekin palvelukokonaisuuden koordinoimiseen. Annosjakelun piirissä olevia asiakkaita apteekilla on tällä hetkellä vähän alle neljäkymmentä, joskin määrän ennustetaan kasvavan tulevan syksyn aikana.

− Apteekkimme on toiminut annosjakelun parissa kahdeksan vuoden ajan. Kaikki annosjakeluasiakkaamme ovat hoivakodin asukkaita ja tuttuja jo pitkältä aikaväliltä, mikä on erittäin mukavaa. Anjan palveluista on pelkästään hyviä kokemuksia ja uskoisin myös asiakkaiden, omaisten ja hoitohenkilökunnan olevan tyytyväisiä palvelun sujuvuuteen, Heikkinen kertoo.

Heikkinen nimeää Anjan suurimmaksi hyödyksi sen, että annosjakeluasiakas maksaa ainoastaan käyttämistään lääkkeistä, eikä lääkkeitä mene siksi hukkaan. Toimivaan ja hyvin organisoituun annosjakelupalveluun ollaan oltu tyytyväisiä.

− On todella hienoa, että voimme tarjota Anjan kaltaisia palveluita, jotka helpottavat asiakkaiden ja heidän lähiomaistensa arkea. Hyvin toimiva koneellinen annosjakelupalvelu mahdollistaa sen, että hoitohenkilökunta voi keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön, Heikkinen summaa.

 

Kiinnostus annosjakelua kohtaan kasvaa koko ajan

Kurun apteekin farmaseutit käyttävät Anjan parissa aikaa keskimäärin yhden työpäivän verran viikossa. Järjestelmä on varsin tarkkaan aikataulutettu, jotta lääkkeet saadaan ajoissa perille ja muutokset resepteissä ehditään ottaa huomioon.

Farmaseutti Riitta Helenius pitää annosjakelun parissa työskentelemisestä, sillä se tuo vaihtelua apteekin arkeen. Työ pitää sisällään tilausten lähettämistä, reseptien käsittelyä, toimittamista ja tarkastamista. Apteekki on lisäksi säännöllisesti yhteydessä hoitokotiin, jossa annosjakeluasiakkaat asuvat.

− Anjan annosjakelupalvelussa erityisen hyvää on se, että kustannukset jakautuvat tasaisesti. Asiakkaan ei tarvitse ostaa kerralla kolmen kuukauden lääke-erää. Lääkitysratkaisut hoidetaan mahdollisimman taloudellisesti ja järkevästi, asiakkaan etujen mukaisesti siis. Kun lääkkeet on pakattu käteviin annosjakelupusseihin, tulevat oikeat lääkkeet aina oikeaan aikaan, Helenius kertoo.

Heleniuksen mielestä yhteistyö Anjan kanssa toimii hyvin. Anjalla on aina ennakkokatselmus apteekin annosjakeluasiakkaan lääkityksestä. Asiat tapahtuvat täsmällisesti ja nopeasti. Kaikki tapahtumat dokumentoidaan, minkä vuoksi ikäviä yllätyksiä ei tule eteen. Lisäksi Kurun apteekkijärjestelmä on Anjan henkilökunnalle tuttu, mikä sujuvoittaa yhteistyötä entisestään. Kaikesta huolimatta Heleniusta askarruttaa se, ettei annosjakelu ole vielä riittävän tuttu kaikille apteekin asiakkaille.

− Olen huomannut, että annosjakeluun liittyy paljon turhia ennakkoluuloja. Suosittelenkin palvelusta kiinnostuneita asiakkaita nykäisemään rohkeasti hihasta ja kysymään lisätietoja. Mielestäni Anjaan kannattaa ehdottomasti tutustua. Olen huomannut, että kiinnostus palvelua kohtaan kasvaa koko ajan. Se on sekä potilaan että lähiomaisen etu, ettei tarvitse kantaa huolta lääkitysasioista, Helenius pohtii.

Kurun apteekin apteekkari ja henkilökunta kiittävät Anjaa täsmällisyydestä, tarkkuudesta ja sujuvasta ja nopeasta toiminnasta. Yhteydenpito on saumatonta, ja Anjan ammattitaitoinen henkilökunta tarjoaa tarpeen vaatiessa annosjakelukoulutusta ja teknistä apua.

 

Anja-lehdestä löydät lisää mielenkiintoisia artikkeleita ja tarinoita. Voit lukea Anja-lehden verkossa kokonaisuudessaan täältä.

Oman lehden voit hakea myös lähimmästä Anja-apteekistasi! Lähimmän apteekkisi löydät täältä.


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake