Ammattilaiselle
22.5.2018

Anjan farmaseutit toimivat myös salapoliiseina

Anjalle tulevissa annosjakelutilauksissa ilmenee joskus epäselvyyksiä, jotka herättävät Anjan farmaseuttien epäilykset. Tällöin tartutaan heti toimeen ja selvitetään tilanne.

Anjan farmaseutit toimivat myös salapoliiseina

Kaikille Anja-apteekeille on Anjan taholta osoitettu oma vastuufarmaseuttinsa, joka tarkastaa annosjakelutilaukset sekä auttaa apteekkeja annosjakeluun liittyvissä kysymyksissä.
Kokeneiden farmaseuttien avulla on vuonna 2017 tehty noin 5000 tarkistuskyselyä annosjakelutilauksiin liittyen. Tarkistuskyselyiden tekemiseen johtaa usein annosjakelutilaukseen tehty muutos, joka herättää vastuufarmaseutin huomion. Syynä voi olla esimerkiksi se, että annospusseihin on tulossa eri annostus, kuin annosohje ohjeistaa. Yleensä epäselvyyksien taustalla on yksittäinen inhimillinen virhe tai tekninen ongelma.

Kaikki annospussit valokuvataan

Kaikki annospussit valokuvataan ja tarkastetaan koneellisesti. Jotta annospussien sisältö voidaan tarkastaa vielä jälkikäteen esimerkiksi virhettä epäiltäessä, valokuvat tallennetaan tarkastuksen yhteydessä. Apteekki voi pyytää tarkistusta ilmoittamalla epäilemästään virheestä Poikkeama annosjakelupusseissa -lomakkeella. Tällöin annospussikuvat tarkastetaan Anjan farmaseutin toimesta ja mikäli pussi on kunnossa, toimitetaan siitä raportti apteekille. Jos annospussin sisällössä vaikuttaa olevan poikkeavuutta, mikä on hyvin harvinaista, sopii Anjan farmaseutti apteekin kanssa, miten asia käsitellään.


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake