Ammattilaiselle, Farmaseutille
1.9.2021

Annosjakelussa voidaan reagoida nopeasti, jos lääkitys muuttuu

Lääkehoito vaatii joskus muutoksia. Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja hyvän hoidon kärsimättä.

Annosjakelussa voidaan reagoida nopeasti, jos lääkitys muuttuu

Interaktiotarkistus takaa lääkitysturvallisuuden toteutumisen

Koneellista Anja-annosjakelua aloitettaessa, asiakkaan käytössä oleville lääkkeille tehdään aina interaktio- eli lääkkeiden yhteensopivuustarkistus. Etenkin ikääntyneillä, monilääkityillä asiakkailla tarkastuksen myötä päästään usein vähentämään lääkkeiden määrää.

Koneellisessa annosjakelupalvelussa lääkityksen muutoksiin reagoidaan aina joustavasti ja tarkkuudella. Kun apteekille ilmoitetaan asiakkaan lääkityksen muutoksista, Anja-farmaseutti tarkistaa myös uuden lääkityksen osalta mahdolliset interaktiot. Tämän jälkeen muutokset viedään potilaan lääkityskortille.

-Tarvittaessa farmaseutti on lisäksi yhteydessä hoitoyksikköön, mikäli hänen täytyy vielä tarkentaa jotakin, kertoo koneellista Anja-annosjakelupalvelua tarjoavan Lahden Keskusapteekin apteekkari Lotta Lehtinen.

Kiireelliset lääkitysmuutokset annosjakeluun sovitaan lääkärin kanssa

Anja-annosjakelupussit toimitetaan asiakkaalle kahden viikon jaksoissa. Toisinaan potilaan lääkitys saattaa muuttua heti uusien annosjakelupussien jaon jälkeen. Lääkärin kanssa tulee keskustella, toteutetaanko muutos välittömästi vai vasta seuraavassa jaksossa.

-Pääsääntöisesti annospussijakso käytetään loppuun, ja seuraava jakso tilataan uudella lääkityksellä, kertoo apteekkari Lehtinen.

Lääkitysmuutoksissa tärkeintä on aina ottaa yhteyttä lääkäriin. Tarvittaessa ja kiireellisissä tapauksissa lääkityksen korjaus voidaan tehdä myös jo jaettuihin annosjakelupusseihin.

-Tarvittaessa myös hoitajat voivat tehdä muutoksia rullaan, eli he voivat poistaa lopetetun lääkkeen pusseista tai annostella uudet lääkkeet toisella tavalla potilaalle, Lehtinen valaisee.

Mikäli annosjakelupusseja esimerkiksi sairaalassa olon vuoksi jäisi käyttämättä, voidaan ne toimittaa apteekkiin hävitettäväksi muun lääkejätteen mukana.

Asiakasta voi myös muistuttaa, että mikäli edessä häämöttää pitkä lomamatka, voi Anja-annosjakelupusseja tilata apteekista jopa neljäksi viikoksi. Neljä viikkoa on kuitenkin pisin jakso, jonka annosjakelupusseja voi kerrallaan tilata.

Farmasisti, tutustu lisää Anja-annosjakelupalveluun


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake