Farmaseutille
10.1.2018

Apteekkariliitto: Fimealta selvitys siihen, miten lääkejakeluongelmia voitaisiin jatkossa välttää

Apteekkariliitto: Fimealta selvitys siihen, miten lääkejakeluongelmia voitaisiin jatkossa välttää

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksensä siitä, miten lääkejakeluongelmilta voitaisiin jatkossa välttyä, kertoo Apteekkariliiton verkkosivusto Apteekkari.fi.

Selvitys sisältää kymmenen ehdotusta, jotka koskevat lääketukkutoimijoita, myyntiluvan haltijoita, apteekkeja sekä lääkealan valvovia viranomaisia. Tässä muutama keskeinen ehdotusta:

  1. Kriittisten lääkevalmisteiden osalta siirryttäisiin monikanavajakeluun. Tämä edellyttäisi kriittisten lääkevalmisteiden määrittelyä ja kriittisten lääkevalmisteiden listauksen jatkuvaa ylläpitoa.
  2. Suurimmat tukut hajauttaisivat varastointitoimintojaan.
  3. Myyntiluvanhaltijat ja tukut ylläpitäisivät lääkepakkausten tuotetietoja kaikkien jakelijoiden järjestelmässä, jotta jakelijan vaihtaminen onnistuisi tarvittaessa nopeasti.
  4. Lääketukuille nykyistä vahvempi lakisääteinen velvoite ylläpitää lääkkeiden toimitusvarmuutta sekä velvoite laatia varautumisohjelma niin sanottujen force majour -tilanteiden varalle.

Apteekkariliitto kertoo arvioivansa parhaillaan kaikkia ehdotuksia ja niiden vaikutuksia apteekeille.

Lue lisää Apteekkariliiton sivulta: http://www.apteekkari.fi/uutiset/fimealta-kymmenen-ehdotusta-laakejakelun-toimintavarmuuden-parantamiseksi


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake