Farmaseutille, Potilaalle
21.12.2017

Apua ja järkeä lääkehoitoon

Iäkkään rouvan eläkeiän kynnyksellä oleva tytär otti yhteyttä ja pyysi tarkistamaan äitinsä lääkityksen. Kipulääkitys ja verenohennuslääke Marevan herättivät huolta. Ovatko lääkkeet turvallisia, ja pitäisikö niitä vaihtaa?

Apua ja järkeä lääkehoitoon

Tällaisia tapauksia tulee usein vastaan lääkehoidon arvioinnin yhteydessä. Lääkityslista ei välttämättä ole kovin pitkä, mutta jotkin valmisteet herättävät kysymyksiä ja asiakkaan voinnin ja lääkkeiden välistä yhteyttä pohditaan. Asiakkaan voi olla vaikea hahmottaa, mistä kuuluisi etsiä apua, kun lääkkeet ovat kertyneet vuosien varrella useilta eri lääkäreiltä. Lisäksi voi olla vaikea saada yhteyttä lääkäriin.

Lääkehoito on arvioitava kokonaisuutena

Iäkkäällä rouvalla oli säännöllisessä käytössä kipulääketabletti Panacod kipulaastarin lisänä. Kipujen syy täytyy selvittää. Yleisesti käytetyt kolesterolilääkkeet, kuten tässä tapauksessa simvastatiini, aiheuttavat usein lihaskipuja. Toki kipujen taustalla on monesti muutakin, kuten nivelrikko.

Kipulääkitys tulee arvioida kokonaisuutena ja samalla täytyy huomioida mm. munuaisten kunto. Panacodin sisältämä kodeiini ei sovi munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Lisäksi se väsyttää, altistaa kaatumiselle ja aiheuttaa yleisesti muitakin lääkehaittoja, kuten ummetusta. Tämän vuoksi kodeiinia ei suositella lainkaan iäkkäille.

Munuaisten toiminnan seuranta on iäkkäillä erityisen tärkeää, koska suuri osa lääkkeistä poistuu munuaisten kautta. Rouvan lääkityksessä munuaisten heikentynyt kunto vaikutti mahdollisuuteen vaihtaa Marevan toiseen verenohennuslääkkeeseen. Aina vaihto uudempaan lääkkeeseen ei ole järkevää, vaikka tiuhat verikokeet tuntuvat turhauttavilta.

Lääkityslistalta löytyy usein turhiakin lääkkeitä

Lyhyelläkin lääkityslistalla voi olla turhia lääkkeitä. Rouvalla oli käytössä vatsansuojalääke esomepratsoli, jota oli tarvittu verisuonitukoksia estävän, mutta vatsaa ärsyttävän, pieniannoksisen asetyylisalisyylihappovalmisteen Primaspanin rinnalla. Vaikka Primaspan oli lopetettu tarpeettomana, vatsansuojalääke oli edelleen käytössä. Pitkäaikaista ja tarpeetonta vatsansuojalääkitystä tulisi välttää, koska hapoton maha altistaa suolistoinfektioille ja heikentää mm. B12-vitamiinin ja kalsiumin imeytymistä.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa otetaan lääkkeiden keskinäisen yhteensopivuuden lisäksi huomioon lääkkeiden sopivuus niiden käyttäjälle. Samalla selvitetään lääkkeiden tarpeellisuus ja tarkistetaan, vastaako lääkehoito hoitosuosituksia. Arvioinnin yhteydessä farmasian ammattilainen antaa potilaskohtaista lääkeneuvontaa. Usein havaitaan ongelmia lääkkeiden ottamisessa: ajankohdissa, muistamisessa ja dosetin käytössä. Asiakkaille suositellaan monesti lääkkeiden koneellista annospussijakelua helpottamaan arkea ja edistämään turvallista lääkkeenottoa.

Lääkehoidon kokonaisarviointi suositeltavaa

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti lääkehoidon kokonaisarviointi tulisi tehdä aina lääkkeiden annosjakelun aloittamisen yhteydessä. Sekä lääkehoidon kokonaisarvioinnin että lääkkeiden annosjakelupalvelun voi ostaa lähimmästä Anja-apteekista.

Paula Timonen
toimitusjohtaja, Pro dosis Oy

Kirjoittaja on lääkehoidon ongelmia kartoittavan ja ratkovan yrityksen toimitusjohtaja.


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake