Ammattilaiselle, Farmaseutille, Potilaalle
21.11.2019

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Tällä hetkellä Suomessa on noin 50 000 yli 90-vuotiasta ja ennusteiden mukaan vuonna 2065 heitä on jo lähes 190 000. On todennäköistä, että nykyisillä palvelurakenteilla ei pystytä vastaamaan tulevaisuuden hoitotarpeisiin. Erilaisten hyvinvointiteknologiaratkaisujen käyttöönoton lisääminen on tulevaisuudessa välttämätöntä. Esimerkiksi lääkkeiden koneellinen annosjakelu on yksi mahdollisuus ikäihmisten palveluita kehitettäessä̈.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Suomen väestö ikääntyy ja tulevaisuudessa yhä useamman kunnan ikärakenne luo haasteita elinvoimaiselle ja taloudellisesti kestävälle palvelujen järjestämiselle.

Palvelurakenteen keventämisessä keskeistä on se, että ikäihmiset asuvat entistä useammin kotona ja kotona pärjäämistä tuetaan erilaisilla palveluilla. Tämä edellyttää resurssien suuntaamista turvallisen kotona asumisen vahvistamiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutumista tukeviin palveluihin.

Myös hyvinvointiteknologian ja digitalisaation hyödyntäminen on välttämätöntä ikäihmisten palveluita kehitettäessä. Teknologia voi olla esimerkiksi kotona asumista avustavaa tai henkilöstön työssä tai työn organisoinnissa hyödynnettävää. Tällä hetkellä esimerkiksi lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hyödyntäminen lisääntyy Suomessa voimakkaasti.

– Kunnat yksi toisensa jälkeen ovat hoksanneet, miten paljon sen avulla voidaan lisätä kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon turvallisuutta, vähentää lääkekustannuksia sekä samalla vapauttaa kotihoidon hoitajien työaikaa muuhun hoiva- ja hoitotyöhön, kertoo Anja-annosjakelupalvelun Director Healthcare Nina Johansson.

Koneellinen annosjakelu lisää lääketurvallisuutta

Lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua voivat hyödyntää niin kuntalaiset, kotihoito kuin kunnan asumis- ja vanhuspalvelut. Monessa kunnassa pohditaan parhaillaan talouden sopeuttamistoimia ensi vuodelle ja koneellisen annosjakelun käyttöönotto on mainittu syksyn aikana eri kuntien talousarvioehdotuksissa.

– Koneellinen annosjakelu tuo mukanaan paitsi lisää aikaa hoitajille, myös turvallisuuden. Ei tule otettua väärään aikaan vääriä lääkkeitä. Lisäpalveluna hankittavan lääkeautomaatin avulla asiakas pystyy myös ottamaan lääkkeet itsenäisemmin, eikä jokaiseen lääkkeiden ottokertaan tarvita enää hoitajaa mukaan. Lääkeautomaatti muistuttaa lääkkeiden ottamisesta sekä hälyttää, jos lääkkeet unohtuvat, Johansson tarkentaa.

Siun sote ja Oulu ottaneet käyttöön palvelusetelin

Kunta voi tuottaa annosjakelupalvelun monilla eri tavalla. Esimerkiksi palvelusetelit takaisivat kuntalaisille valinnanvapauden sekä tasalaatuisen ja turvallisen lääkehoidon.

– Perinteisesti kunnat ovat kilpailuttaneet lääkehoidosta huolehtimisen, mutta esimerkiksi Siun sote Pohjois-Karjalassa sekä Oulu ovat jo ottaneet käyttöön lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevat palvelusetelit, joiden ansiosta annosjakelupalvelu on kaikille kuntalaisille täysin maksuton. Siellä palveluseteliä hyödyntävät kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaat, joilla on käytössä 4–5 eri lääkettä. Annosjakelupalvelun avulla työntekijöiden työaikaa on vapautunut merkittävästi muihin töihin, josta on seurannut myös säästöjä. He aikovat jatkaa ja kehittää koneellisen annosjakelun palvelusetelimallia tulevaisuudessakin, Johansson kertoo.

Lue lisää Anja-annosjakelupalvelusta


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake