Ammattilaiselle, Farmaseutille, Potilaalle
13.2.2020

Lapsen lääkitys sujuvaksi annosjakelupalvelun avulla

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu mielletään usein ikäihmisten palveluksi, mutta annosjakelu on avuksi myös lapsiperheissä, joissa säännöllinen lääkitys on osa elämää. Kun lääkkeet on annosteltu valmiiksi pusseihin, helpottaa se arkea niin päivähoidossa, koulussa kuin kotona.

Lapsen lääkitys sujuvaksi annosjakelupalvelun avulla

Suomessa 120 000 alle 12-vuotiasta lasta käyttää päivittäin vähintään yhtä lääkärin määräämää lääkettä.

Lapsilla ja nuorilla voi esiintyä allergiaa, erilaisia autismikirjon häiriötä, epilepsiaa, lastenreumaa sekä sydänsairauksia, jotka vaativat säännöllisen lääkityksen. Myös ADHD- ja psyykenlääkkeitä käyttävien lasten ja nuorten määrä on Suomessa lisääntynyt ja lisäksi erilaiset autoimmuunisairaudet, kuten krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet yleistyvät yhä nuorempien lasten keskuudessa.

Päiväkodeissa ja kouluissa on yhä enenevässä määrin lapsia, jotka tarvitsevat lääkehoitoa myös hoito- tai koulupäivän aikana.

Vaivatonta lääkehoitoa annosjakelun avulla

Pitkäaikaissairauden hoito onnistuu päivähoidossa ja koulussa yleensä hienosti lapsen henkilökohtaisen lääkehoitosuunnitelman mukaan. Turvallinen lääkehoito kodin ulkopuolella vaatii saumatonta yhteistyötä ja hyvää tiedonkulkua kaikkien hoitoa toteuttavien osapuolten välillä.

Huoltaja vastaa siitä, että lapsen lääkehoidon kannalta kaikki tarvittava informaatio on päivähoitopaikan tai koulun tiedossa. Huoltaja vastaa myös lapsen lääkkeen toimittamisesta ja tiedon siirtämisestä tarvittaessa toiseen hoitopaikkaan.

Vanhemmat ja päivähoitopaikan tai koulun henkilökunta yhdessä jakavat vastuun, että lapsen tai nuoren lääkehoito onnistuu oikein ja turvallisesti. Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun avulla lapsen lääkitykseen saadaan säännöllisyyttä, vaivattomuutta sekä stressittömyyttä, kun oikeat lääkkeet on jaettu valmiiksi.

– Apteekkien tarjoamassa koneellisessa Anja-annosjakelupalvelussa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin aina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palvelu parantaa lääkitysturvallisuutta huomattavasti, kertoo Anja-annosjakelupalvelun Director Healthcare Nina Andersson.

Isompi lapsi voi ottaa lääkkeet itsenäisesti

Kun vanhemmat tuovat lapsen lääkkeet hoitopaikkaan tai kouluun valmiissa annosjakelupusseissa, joista käy selkeästi ilmi lääkkeensaajan nimi, päivämäärä ja lääkkeen ottoaika, helpottaa se lapsen lääkehoidosta huolehtivan henkilökunnan työtä.

Hieman isomman lapsen on helppo ottaa itsenäisesti yksi annospussi rullasta mukaan kouluun tai harrastuksiin, eikä hänen tarvitse kantaa pilleripurkkeja mukanaan.

– Pieni pussi on myös huomaamaton, eikä kiinnitä kavereiden huomiota, Andersson toteaa.

Kätevä annosjakelupussi korvaa dosetin

Annosjakelupusseihin voidaan jakaa reseptilääkkeiden lisäksi myös päivittäisessä käytössä olevat vitamiinivalmisteet, kuten kalsium- tai D-vitamiinilisät. Annosjakelun avulla pystytään siis varmistamaan, että myös muut tärkeät valmisteet tulee otettua säännöllisesti. Vanhempien ei arjen kiireessä tarvitse huolehtia lapsen lääkkeiden jaosta dosettiin tai siitä, että onko lapsi varmasti saanut päivän lääkkeet. Asian saa tarkastettua annospusseista.

– Anja-annosjakelu tuo myös pitkässä juoksussa säästöä perheen lääkekustannuksiin, sillä vanhemmat maksavat vain toimitetuista lääkkeistä, eivätkä kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Anja-annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia edullisia lääkevalmisteita ja lisäksi lääkkeet jaellaan sen kokoisesta pakkauksesta, jossa tabletin tai kapselin yksikköhinta on edullisin. Anja-palvelun ansiosta kotiin ei myöskään kerry turhia, käytöstä poistuneita lääkkeitä, Andersson luettelee palvelun hyötyjä.

Anja-annosjakelupalvelun nuoret asiakkaat on huomioitu myös annosjakelulaatikossa, joka on sonnustautunut hauskaan meriaiheiseen kuosiin.

Kysy lähimmästä Anja-apteekistasi, miten saat perheesi arkea helpottavan Anja-annosjakelupalvelun tukemaan lapsesi turvallista lääkehoitoa!


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake