Ammattilaiselle, Farmaseutille
23.3.2021

Mitä hyötyä Anjasta on kotihoidossa?

Kotihoidoissa Anja annosjakelupalvelu auttaa hoitajien työtaakkaa ja lisää huomattavasti potilaiden lääkitysturvallisuutta.

Mitä hyötyä Anjasta on kotihoidossa?

Annosjakelupalvelu ei helpota vain itsenäisesti toimivien henkilöiden elämää vaan myös kotihoidon henkilökunnan arkea. Annosjakelupalvelu vapauttaa aikaa potilaan lääkityksen pohtimisesta lääkityksen vaikutusten pohtimiseen.

Anja annosjakelu nostaa lääkitysturvallisuutta

Koneellinen annosjakelupalvelu vaikuttaa hoitokodeissa etenkin lääkitysturvallisuuteen. Annosjakelupalvelu vähentää virheitä lääkejakelussa ja säästää hoitajien aikaa.

– Kun hoitajan ei tarvitse enää miettiä onko resepti voimassa ja onko lääkepurkkeja varastossa, aikaa vapautuu lääkkeiden vaikutusten huomiointiin, kertoo Anja annosjakelun Suomen palvelumyyntitiimin esimies Nina Andersson.

Anja annosjakelupalvelussa pyörii taustalla aina lääkkeiden tarkistuspalvelu eli interaktiopalvelu, jonka avulla varmistetaan mahdollisimman oikeat lääkkeet oikeaan aikaan sekä parannetaan potilaan kokonaishyvinvointia.

Lääkejakelussa annospussit pakataan koneellisesti ja jokainen pussi valokuvataan. Kuvan avulla varmistetaan vielä oikeiden lääkkeiden päätyminen pussiin. Anjan virheprosentti on noin 0,004 %.

Käsin tehdyssä jakelussa virheprosentti on selkeästi isompi. Tutkimuksista riippuen käsin jaetuissa lääkkeissä virheprosentti on 1–20 %. Pahimmassa tapauksessa joka viidennellä on väärä tai väärään aikaan otettu lääke.

Andersson on myös itse jakanut aikoinaan apteekissa käsin dosetteja ja tietää missä riskikohdat ovat.

– Emme kuitenkaan hae virheiden tekijöitä vaan tahdomme tuoda esille turvallisemman ja tehokkaamman tavan lääkkeiden jakoon. Eihän yksiköissä pestä enää pyykkiäkään käsin, Andersson toteaa.

Miksi annosjakelu säästää aikaa?

Suomessa laki velvoittaa kaiken lääkkeiden myynnin tapahtuvan apteekin kautta. Annosjakelupalvelu toimii apteekin alihankkijana.

Annosjakelussa apteekki hoitaa kaikki resepteihin liittyvät asiat. Hoitajien ei tarvitse juosta apteekissa täydentämässä lääkevarastoja. Hoitajan ei tarvitse myöskään noutaa annosjakelupakkauksia itse vaan apteekki toimittaa valmiit pakkaukset suoraan yksikköön. Hoitajalle jää vain annosjakelijan vieminen asiakkaalle.

Parempi lääkeosaamisen parantaa potilaiden hyvinvointia

Monet hoitajat pelkäävät lääkeosaamisen häviävän, kun lääkkeitä ei enää jaeta itse.

– Lääkeosaaminen lääkkeiden tunnistamisesta tulisi siirtää enemmän lääkkeiden vaikutuksiin. Eihän apteekeissakaan tiedetä miltä lääkkeet pakkausten sisällä näyttävät, mutta niiden vaikutukset tiedetään, Andersson kertoo.

Lääkeosaamisen monipuolistamiseen liittyy myös parempi tieto lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista. Esimerkiksi yskä ja ihottuma voivat olla yleisesti käytettyjen lääkkeiden sivuvaikutuksia.

– Miksi asiakkaan ihottumaa hoidetaan lääkkeellä, vaikka se on sivuvaikutus toisesta? Jos lääkitys vaihdetaan, saadaan pois turha lääkitys ja ihottuma.

Monesti parempi tieto lääkkeiden sivuvaikutuksista auttaa myös hoitajan työssä. Jos on pakko käyttää juuri tiettyä lääkettä, jonka sivuvaikutuksena on esimerkiksi kaatumista, voidaan lääkitysajankohtaa uudelleen miettimällä lisätä potilaan turvallisuutta.

Tarvittaessa Anja annosjakelun sivuilta löytyy myös kuvat kaikista lääkkeistä.

Monilääkitys on monesti turhaa

Jokaiselle Anja annosjakelun aloittavalle tehdään lääkityksen tarkastus vitamiinivalmisteita myöten. Toisinaan tarkastuksessa löytyy turhaa monilääkitystä. Henkilö saattaa esimerkiksi syödä reseptillä määrättyjen kipulääkkeiden lisäksi myös käsitavarana kipulääkkeitä sekä vatsalääkettä vatsaongelmiin.

– Tällaisissa tapauksissa apteekki ottaa yhteyttä lääkäriin, ettei määrätty kipulääke selkeästi riitä, tulisiko vaihtaa lääke vahvempaan. Näin saadaan rasitusta pois ja yleisvointi paranee, Andersson valaisee.

Annosjakelu lisää yhteistyötä palveluiden välillä ja on parhaimmillaan silloin kun kotihoito, apteekki ja lääkäri tekee monialaista yhteistyötä.


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake