Ammattilaiselle, Farmaseutille
28.4.2021

Näin voit kertoa asiakkaillesi Anjasta

Apteekissa saatetaan pohtia, miten asiakkaille voisi kertoa apteekin tarjoamasta Anja-annosjakelupalvelusta? Apu löytyy ammattilaisnetin markkinointimateriaaleista.

Näin voit kertoa asiakkaillesi Anjasta

Ylivieskan Ykkösapteekin apteekkari Mervi Finnilä huomasi, että valmiilla markkinointimateriaaleilla apteekin on helppo kertoa palveluistaan sosiaalisessa mediassa. Finnilä mietti, että se olisi hyvä keino kasvattaa myös Anja-annosjakelupalvelun näkyvyyttä.

– Halusimme tuoda ihmisten tietoisuuteen, että meidän apteekistamme löytyy tällainen lisäpalvelu ja koimme somekanavat, kuten Facebookin ja Instagramin hyväksi väyläksi tavoittaa ihmisiä, Ylivieskan Ykkösapteekin sosiaalisesta mediasta vastaavat Jonna Latvakoski ja Terhi Huumo

Latvakosken mielestä apteekki hyötyy Anjan markkinointimateriaalien käytöstä. Heidän mukaansa Anja-annosjakelupalvelu ei ole läheskään tuttu kaikille entuudestaan ja somemainonnalla voidaan tavoittaa lisää potentiaalisia asiakkaita.

– Somemainonnalla ei ehkä niinkään tavoiteta itse kohderyhmää eli iäkkäämpiä ihmisiä, mutta heidän nuorempia omaisiaan. Toki nuoremmatkin voivat hyötyä annosjakelupalvelusta, Latvakoski toteaa.

Annosjakelupalvelu ihmisten tietoisuuteen

Yksi markkinoinnin kultaisista säännöistä on, että se tulee tehdä siellä, missä kohderyhmä on. Nykyään ihmiset kulkevat katse kiinni mobiililaiteista ajasta ja paikasta riippumatta. Apteekin näkökulmasta onkin enemmän kuin fiksua panostaa sosiaalisen median markkinointiin.

Apteekin näkyvyys verkossa ja sosiaalisessa mediassa lisää sen tunnettuutta. Näkyvyys herättää positiivisia mielikuvia sekä lisää asiakkaan sitoutuneisuutta. Pitkällä tähtäimellä markkinoinnin tarkoituksena on lisätä kassavirtaa/tulosta esimerkiksi uusasiakashankinnan keinoin. Hyvä somemarkkinointi vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, ja tässä helpottamassa ovat Anjan valmiit markkinointimateriaalit, joita voi vapaasti lisätä apteekin somekanaviin.

Ylivieskan Ykkösapteekissa on huomattu, että Anja-materiaaleja kannattaa käyttää muuallakin kuin vain sosiaalisessa mediassa, sillä ne voivat olla apuna myös palvelun esittelyssä apteekissa.

– Meillä on ollut esillepano Anja-annosjakelupalvelusta sen omia materiaaleja hyödyntäen. Mahdollisuuksien mukaan tarkoituksemme on tehdä esillepano aika ajoin muistuttelemaan ihmisiä palvelusta. Erityisesti iäkkäämpiä henkilöitä konkreettinen esillepanomainonta tavoittaa paremmin, Huumo kertoo.

Huumo vinkkaa, että Anja-annosjakelupalvelun markkinointimateriaaleja on helppo hyödyntää sekä muokata esimerkiksi lisäämällä kuvan liitteeksi oman tekstin. Ne toimivat Huumon mukaan hyvin.

Ylivieskan Ykkösapteekissa on nähty somemarkkinoinnin hyödyt. Asiakkaat ovat käyneet kysymässä annosjakelupalvelusta ja apteekin tietoon on tullut uusia Anja-annosjakelun piiriin liittyneitä asiakkaita. Myös lähitulevaisuudessa annosjakelun aloittavia on jo tiedossa.

– Aiomme jatkaa aktiivista mainontaa Anja-annosjakelupalvelusta somessa, Latvakoski toteaa.

Näin lataat Anja-somemarkkinointimateriaalit käyttöösi

  1. Mene www.anja.fi ja klikkaa kohtaa ”Ammattilaiselle”
  2. Valitse pudotussarakkeesta Ammattilaisnetti
  3. Klikkaa ”Ladattavat materiaalit”
  4. Lataa haluamasi kuva painamalla nuoli-painiketta
  5. Valitse haluamasi sosiaalinen media, kirjoita oma kuvateksti ja lisää kuva!


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake