Ammattilaiselle, Potilaalle
7.10.2019

Reumapotilas hyötyy lääkkeiden annosjakelusta

Suomessa vietetään lokakuun alussa Reumaviikkoa. Viikko ajoittuu maailman reumapäivän ympärille, jota vietetään vuosittain 12. lokakuuta. Monesti yhdistelmälääkehoitoa käyttävä reumapotilas voi saada helpotusta arjen sujumiseen lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta. Myös lääkityksen vaihtaminen on annosjakelun avulla helppoa.

Reumapotilas hyötyy lääkkeiden annosjakelusta

Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen nivelsairaus, johon sairastuneita aikuisia on Suomessa arviolta noin 35 000. Kyseessä on pitkäaikainen, jopa vuosikymmeniä jatkuva tauti, jonka hoitoon kuuluu taudin kulkua rauhoittava peruslääkehoito.

Lääkehoidolla pyritään rauhoittamaan tulehdusprosessia, joka pitkällä aikavälillä voi aiheuttaa tuhoa nivelissä. Peruslääkehoidon teho on sitä parempi, mitä varhaisemmassa taudin vaiheessa lääkitys aloitetaan. Nivelreuman peruslääkehoito on kannattavaa kuitenkin myös pitkälle edenneessä sairaudessa, jos sairauden katsotaan edelleen olevan aktiivinen.

Monimutkainen lääkitys haasteena

Monissa tutkimuksissa on todettu, että käyttämällä usean reumalääkkeen yhdistelmähoitoa tulokset ovat parempia kuin vain yhdellä lääkkeellä hoidettaessa. Yleensä useamman lääkkeen yhdistelmähoitoon joudutaan turvautumaan etenkin hoidon alkuvaiheessa ja mukaan saatetaan liittää lisäksi kortisonihoito. Monet potilaat tarvitsevat hoidon tueksi myös kipulääkitystä.

Nivelreumaan sairastuminen on yleisintä 60–70-vuotiailla naisilla. Etenkin tässä ikäryhmässä potilaalla saattaa olla jo muitakin perussairauksia, jolloin hänen käyttämiensä lääkkeiden määrä kasvaa entisestään.

Lääkehoidon monimutkaistuessa voi lääkkeiden koneellinen annosjakelu olla järkevä ratkaisu, jotta lääkkeiden annostelu ja ottaminen sujuisi helpommin. Anja on lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu, jossa apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käyttämät tabletit ja kapselit valmiisiin kerta-annospusseihin pakattuina aina kahdeksi viikoksi kerrallaan.

– Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta, mikä helpottaa potilaan arkea huomattavasti. Annospusseihin jaetut lääkkeet lisäävät myös potilasturvallisuutta, sillä niiden virheprosentti on lähes nollaluokkaa. Pussit myös kulkevat kätevästi mukana viikonloppureissuilla ja pidemmilläkin matkoilla, kertoo Anja-annosjakelupalvelun Director Healthcare Nina Johansson.

Lääkityksen vaihtaminen helppoa

Nivelreuman lääkehoidon tavoitteena on yleensä taudin rauhoittaminen eli remissio. Lääkkeiden käyttöä yleensä jatketaan, vaikka tulehdus rauhoittuisikin.

Ellei remissiota saavuteta noin puolen vuoden kuluessa tai hoito tehoaa huonosti, on sitä pyrittävä viipymättä muuttamaan. Reumalääkkeillä saattaa olla myös haittavaikutuksia, ja on mahdollista, että sopiva hoito löytyy vasta, kun on kokeiltu erilaisia lääkkeitä. Kun lääkitystä vaihdetaan lennosta, potilaalle saattaa helposti jäädä käyttämättömiä lääkkeitä kotiin.

– Käyttämätön lääke tarkoittaa aina valitettavasti hukkaan heitettyä rahaa. Anjan asiakkaat ostavat lääkkeet aina vain kahdeksi viikoksi kerrallaan, eivätkä esimerkiksi kokonaisia lääkepakkauksia, kuten tavallisesti. Myös lääkevaihdot onnistuvat Anjan avulla helposti. Näin syntyy paitsi säästöä potilaalle, myös lääkehävikin pienentymistä, Johansson huomauttaa.


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake