16.6.2017

Robotit tulevat!

Robotit tulevat!

Löytyykö taskustasi sähköinen pillerimuistuttaja? Laskeeko puhelimesi tai kännykkäsi askeleitasi? Teknologia tuo meille monia uusia mahdollisuuksia seurata ja huolehtia terveydestämme. Esimerkiksi Anjan tapauksessa teknologia pitää huolen siitä, että yhdeksän annosjakelukonettamme osaa jakaa annospusseihin juuri ne oikeat lääkkeet ja vielä oikealle potilaalle.

Teknologian tuomat edut hoiva-alalle ovat valtavat. Sosiaali- ja terveyskentälle teknologia ja ennen kaikkea robotit ovat saapuneet jo ajat sitten. Robottien tarkoitus ei ole korvata hoitohenkilökuntaa, vaan vapauttaa aikaa hoivatyöhön. Sairaaloiden robotit voivat suorittaa myös muita kuin potilaan hoitoon liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi isoissa sairaaloissa robotit siivoavat ja kuljettavat tavaroita.

Millaisia muita terveysalalla työskenteleviä robotteja ja teknologisia ratkaisuja on olemassa? Listasimme muutaman kiinnostavan esimerkin!

BEAM Telepresence -robotit

BEAM on etäohjattava robotti. Käyttäjä pystyy hallitsemaan robottia täysin ja osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin. BEAM robotit ovat käytössä maailmanlaajuisesti helpottamassa kokouksia, opetustapahtumia kouluissa, lääkäreiden potilastapaamisia ja kiertokäyntejä sairaaloissa, sekä yhteydenpitoa palvelutalojen asukkaiden ja omaisten kesken. BEAM Smart Presence System sopii niille, jotka etsivät toimivaa ratkaisua etätyöskentelyyn ja haluavat säästää pitkien välimatkojen aiheuttamia kustannuksia.

MOTO Tiles -liikuntalaatat

MOTO Tiles on hyvinvontiteknogian tuote motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseen. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi ikäihmisille ja kuntoutujille. MOTO Tiles koostuu laatoista, jotka voi asettaa lattialle haluttuun järjestykseen. MOTO Tiles sisältää erilaisia harjoituksia ja pelejä, joita pelataan koskettamalla jalalla laattoja, joissa on kosketusanturi.

Evondos-lääkeautomaatti

Evondos E300 -lääkeautomaatti on henkilökohtainen apuväline, joka huolehtii siitä, että pitkäaikaislääkityn lääkkeet tulee otettua oikeaan aikaan ja oikeina annoksina. Automaatti täytetään kahden viikon välein, ja se muistuttaa asiakasta yksittäisen lääkeannoksen ottamisesta selkeästi ja kuuluvasti, asiakkaan omalla äidinkielellä. Automaatti myös esiavaa lääkeannospussin valmiiksi. Mikäli annospussi jää kolmesta muistutuksesta huolimatta ottamatta, automaatti lukitsee annoksen erilliseen säiliöön, jotta lääkkeitä ei tule otettua väärään aikaan. Tieto lääkkeen ottamisesta tai ottamatta jättämisestä lähtee automaattisesti hoito-organisaatiolle tai omaiselle.

PARO-hyljerobotti

PARO on hyljerobotti, jonka tehtävänä on herätellä ihmistä vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen. Se aktivoi ja antaa virikkeitä. PAROn odotetaan lisäävän elämän merkityksellisyyden tunneta, koska sitä saa hoivata ja siltä saa hoivaa. PARO voi myös rauhoittaa, rentouttaa tai lievittää ahdistuneisuuden tunnetta.

 


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake