Till apoteken

Dosdispenseringen vid Jorvis apotek, Anja-tjänsten, har fungerat som föregångare och erbjudit apoteken i Finland maskinell dosdispensering alltsedan början av 2000-talet. I dag är enheten störst i sitt slag i Finland och betjänar över 20 000 kunder vid 300 apotek runt om i landet. Tjänsten utgår från principen att apotekens arbetsbörda i dosdispenseringen kan minimeras på ett tryggt sätt.

Vi erbjuder hjälp i inledningsskedet och svarar på eventuella frågor som uppstår under dosdispenseringen. Vi kan också ge goda tips på hur ni kan göra apotekets egen dosdispenseringsprocess smidigare. När ett apotek tar i bruk tjänsten utser vi en namngiven ansvarig farmaceut för apoteket för att kommunikationen ska löpa så smidigt som möjligt.

Vi utvecklar hela tiden den maskinella dosdispenseringen med hjälp av vår kunniga, mångprofessionella personal. Vi har alltid tillgång till den senaste informationen om de förfaranden som krävs, vilket underlättar apotekets arbete och ansvar i verksamheten.

Lokalerna där vi bedriver vår verksamhet motsvarar en läkemedelsfabrik, och dosdispenseringen följer ett GMP-kvalitetssystem. Dospåsarna kontrolleras maskinellt och fotograferas innan de skickas till apoteket. Avvikelser förekommer i ytterst liten skala i de färdiga dospåsarna. Alla avvikelser och misstänka avvikelser utreds.

Apoteket kan göra sin beställning med dosdispenseringsprogrammet i beställningsgränssnittet MAXX, dosdispenseringsprogrammet Procuro, dosdispenseringsprogrammet pd3 eller TIMO.

Vi hjälper apoteket att sälja och marknadsföra sin egen dosdispenseringstjänst till de lokala enheterna.