Evondos-läkemedelsautomat

Läkemedelsautomaten Evondos E300 är ett personligt hjälpmedel som ser till att patienten tar sina läkemedel vid rätt tid och i rätta doser.

Apoteket fördelar läkemedelsdoserna färdigt enligt läkarens ordination i en dosrulle som vårdpersonalen hämtar på apoteket och sedan placerar i läkemedelsautomaten hemma hos patienten. Automaten fylls på med cirka två veckors mellanrum.

Automaten påminner klart och tydligt på kundens modersmål när det är dags att ta en läkemedelsdos. Automaten öppnar även delvis dospåsen i förväg.

Om en dospåse inte tas ut trots tre tydliga påminnelser låser automaten dosen i ett separat fack så att läkemedel inte kan tas vid fel tidpunkt. Information om uttagna eller outtagna läkemedel skickas automatiskt till vårdorganisationen eller en anhörig. På så sätt fungerar automaten också som ett kommunikationsverktyg mellan kunden, vårdpersonalen och vid behov även mellan de anhöriga.

Det är också möjligt att via läkemedelsautomaten till exempel skicka påminnelser om övriga läkemedel eller påminna kunden om att han eller hon ska dricka tillräckligt och äta mellanmål.

Närmare information