Helhetsbedömning av läkemedelsbehandling

Många tabletter och du mår inte bra?

Med hjälp av en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen kan man kartlägga, lösa och förebygga problem i läkemedelsbehandlingen av en patient med många läkemedel. Detta minskar på läkemedelsskadorna och de läkarbesök som skadorna kräver. Även behovet av extra vård och omsorg minskar.

Tjänsten passar särskilt för patienter som använder flera läkemedel, äldre, de med läkemedelsbiverkningar och de som ska börja med eller redan använder dosdispensering.

Anja har två bedömningstjänster

De bedömningstjänster som Anja erbjuder tillhandahålls i samarbete med Pro dosis Oy, som har en lång erfarenhet av bedömningar av läkemedelsbehandlingar. Bedömningsarbetet utförs av farmaceuter och provisorer specialiserade i helhetsbedömning av läkemedelsbehandling enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer.

För privatpersoner och hälsovårdsenheter:

Forte – omfattande bedömning av läkemedelsbehandling (= helhetsbedömning av läkemedelsbehandling)
Uppdatering av läkemedelslistan och intervju av patienten vid hembesök, kartläggning av läkemedelbehandlingens riskfaktorer samt en individuell bedömning av läkemedelsbehovet, presentation av resultaten för ett multiprofessionellt vårdteam och en skriftlig rapport

För hälsovårdsenheter:

Semi – bedömning av läkemedelsbehandling
Kartläggning av läkemedelsbehandlingens riskfaktorer baserat på dokument tillhandahållna av vårdenheten samt en individuell bedömning av läkemedelsbehovet, presentation av resultaten för ett multiprofessionellt vårdteam och en skriftlig rapport

Fråga mer!

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet rekommenderar multiprofessionell bedömning av läkemedelsbehandling innan dosdispenseringstjänsten tas i bruk. Dessutom rekommenderar SHM att läkemedelsbehandlingen kontrolleras minst en gång om året om patienten använder flera läkemedel.