Till patienten

Datum och klockslag finns markerat på dospåsarna, vilket gör det lätt för dig att kontrollera om du har kommit ihåg att ta läkemedlen. Det här är till nytta särskilt om din medicinering inbegriper specialdosering (t.ex. en tablett varannan morgon eller bara en gång i veckan). Dospåsarna är också lätta att ta med sig till exempel på en resa eller i handväskan.

Dessutom förbättras patientsäkerheten i och med att helhetsmedicineringen kontrolleras. Genom helhetskontrollen har man lyckats minska många patienters läkemedelsbelastning och slopa skadliga kombinationer av läkemedel. Frågor som uppstått i samband med kontrollen diskuteras med den behandlande läkaren, som beslutar om eventuella ändringar i medicineringen. På apoteket får du ett åskådligt och
uppdaterat medicineringskort med information om alla läkemedel som du använder.

Tack vare Anja-tjänsten samlas inga onödiga, gamla läkemedel längre i ditt hem. Du slipper alla överloppsläkemedel och sparar pengar, även om recepten skulle bytas ut ibland.

Medicineringen kan också enkelt ändras med två veckors mellanrum. Tjänsten gör det också möjligt att köpa en mindre mängd läkemedel än den minsta förpackningsstorleken som finns, om du t.ex. ska pröva ett nytt läkemedel.

Det är också möjligt att få FPA-ersättning för dosdispenseringstjänsten på vissa villkor. Mer information om FPA-ersättningarna får du på apoteken och från FPA.