Vad är Anja?

Anja är en maskinell dosdispenseringstjänst som apoteken erbjuder. Via den expedierar apoteken tabletter och kapslar som ska tas regelbundet förpackade i påsar med engångsdoser som räcker för två veckor. På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas.

Anja finns redan på närmare 300 apotek. Tjänsten är avsedd för enskilda personer, servicehus och hemsjukvården.

I tjänsten ingår att apoteket kontrollerar medicineringen som helhet. Detta görs för att utreda om kunden eventuellt har onödiga läkemedel eller dubbelmedicinering och för att säkerställa att de läkemedel som han eller hon använder kan tas samtidigt. Patientsäkerheten förbättras i och med att flera parter kontrollerar att läkemedlen har tagits korrekt.

Genom helhetskontrollen har man lyckats minska många patienters läkemedelsbelastning och slopa skadliga kombinationer av läkemedel. Frågor som uppstått i samband med kontrollen diskuteras med den behandlande läkaren, som beslutar om eventuella ändringar i medicineringen.

Kunden får dessutom ett uppdaterat medicineringskort, som anger vilka alla läkemedel han eller hon tar och i hur stora doser.

Anja-kunderna betalar endast för de läkemedel som expedieras – inte för hela läkemedelsförpackningar som normalt. Det gör att de sparar pengar, och dessutom minskar läkemedelssvinnet i och med att det inte längre samlas en massa onödiga läkemedel i hemmet.

I dosdispenseringen används förmånliga läkemedelspreparat som ingår i systemet för utbytbara läkemedel. Läkemedlen tas från de förpackningar som ger det förmånligaste enhetspriset per tablett eller kapsel.

Anja förbättrar säkerheten

Då läkaren, vårdpersonalen och apoteket känner till kundens helhetsmedicinering innebär det att läkemedelssäkerheten ökar. På Anja-dospåsarna anges klart och tydligt patientens namn, läkemedlens namn och styrkor samt när läkemedlen ska tas.

Den maskinella dosdispenseringen är också ett mer hygieniskt, effektivt och felfritt förfarande jämfört med att läkemedlen plockas för hand in i en dosett. Dessutom förbättras patientsäkerheten i och med att helhetsmedicineringen kontrolleras och eventuella skadliga läkemedelskombinationer upptäcks. Inga onödiga, gamla läkemedel samlas heller i hemmet.

Andra fördelar

  • Anja är en trygg tjänst – du får alltid rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.
  • Det är enkelt att kontrollera med hjälp av Anja om ett läkemedel har tagits.
  • Det är också möjligt att köpa en mindre mängd läkemedel än den minsta förpackningsstorleken som finns, om du t.ex. ska pröva ett nytt läkemedel.
  • Läkemedlen tas från de förpackningar som ger det billigaste enhetspriset per tablett eller kapsel.
  • Kunden får ett åskådligt, uppdaterat läkemedelskort över hela sin medicinering från apoteket.
  • Dospåsarna är enkla att ta med sig vid behov.
  • Anja klarar av komplicerade läkemedelsdoser.
  • Medicineringen kan enkelt ändras med två veckors mellanrum.

FPA-ersättning

Dosdispenseringsarvodetomfattas delvis av SV-ersättning sedan 1.1.2009. Ersättningen gäller personer som fyllt 75 år, förutsatt att en läkare bedömt att de har nytta av dosdispensering.

En förutsättning för att ersättning ska betalas är att kunden använder minst sex ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering då tjänsten inleds och att tjänsten inkluderar kontroll av helhetsmedicineringen.

Inemot 300 apotek erbjuder redan dosdispenseringstjänsten. Mer information om dosdispenseringstjänsten fås på Apotekareförbundets medlemsapotek och på webben på adressen www.apteekkariliitto.fi.

FPA – dosdispenseringsarvodet

 

Blev du intresserad av Anja? Fyll i kontaktblanketten och ditt närmaste Anja-apotek kontaktar dig. Du kan även själv ta kontakt med ditt närmaste Anja-apotek.

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.