Läkemedelsurvalet i dosdispenseringstjänsten

Här kommer du till bilderna på de läkemedel som ingår i Anja-dosdispenseringstjänsten. Du kan söka bilder enligt läkemedlets namn, vnr-nummer, aktiva substans, färg eller märkning. Om du vill förstora en bild ska du klicka på den.