Till den anhöriga

Tabletter och kapslar som ska tas regelbundet expedieras till kunden förpackade i påsar med engångsdoser, som räcker för två veckor i taget. På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlen ska tas. Apoteket, den behandlande läkaren och Anja ansvarar för säkerheten och för att kunden får läkemedlen som ett band av dospåsar i rätt ordning.Tjänsten omfattar alltid en kontroll av helhetsmedicineringen, som förbättrar patientsäkerheten. Avsikten med kontrollen är att säkerställa att läkemedlen kan kombineras och att gallra bort onödiga läkemedel och dubbelmedicinering.

Den maskinella dosdispenseringen är ett mer hygieniskt, effektivt och felfritt förfarande jämfört med att läkemedlen plockas för hand in i en dosett. Dessutom förbättras patientsäkerheten i och med att helhetsmedicineringen kontrolleras och eventuella skadliga läkemedelskombinationer upptäcks. Inga onödiga, gamla läkemedel samlas heller i hemmet.

Dosdispenseringspåsen är vid behov också lätt att öppna och ta med sig.