Affärsverket Jyta överförde hemvårdens medicinering till Anja-dosdispenseringstjänsten

På servicecentren i Jyta-området i Mellersta Österbotten har man under några års tid skött utdelningen av läkemedel som maskinell dosdispensering. ...

Läs mer »

Livskvaliteten förbättrades genom en omfattande kontroll av läkemedelsbehandlingen

PATIENTFALL: En 78-årig man fick en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen. Slutresultatet var att både patientens läkemedelsbehandling och hans livskvalitet förbättrades.

Läs mer »

Helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen avslöjar problem och erbjuder lösningar

Helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen (LHKA) är en tjänst där man utreder om behandlingen är ändamålsenlig och strävar efter att ingripa i ...

Läs mer »

”Att använda Anja är hur lätt som helst!”

Imatrabon Heikki Sallinen är en pigg pensionär. Den här gången svarar han i telefonen bakom ratten.

Läs mer »
Till patienten

I Välittämö låter vi det goda gå runt

Har du redan bekantat dig med Välittämö? Webbtjänsten Välittämö100.fi, som Orion och Närståendevårdare och Vänner-Förbundet tillsammans har planerat, erbjuder både ...

Läs mer »