Till patienten

Samarbete kring barnets medicinering i skolan

Barnfamiljernas dagar är alltid hektiska, men den bråda vardagen är ännu brådare om barnet har en regelbunden medicinering.

Läs mer »

Livskvaliteten förbättrades genom en omfattande kontroll av läkemedelsbehandlingen

PATIENTFALL: En 78-årig man fick en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen. Slutresultatet var att både patientens läkemedelsbehandling och hans livskvalitet förbättrades.

Läs mer »

Helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen avslöjar problem och erbjuder lösningar

Helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen (LHKA) är en tjänst där man utreder om behandlingen är ändamålsenlig och strävar efter att ingripa i ...

Läs mer »
Till patienten

Älska Östersjön och minska på onödigt läkemedelssvinn

Du vet väl hur man förstör läkemedel på rätt sätt? Dosdispensering hjälper att minska på läkemedelssvinn och samtidigt skydda vår ...

Läs mer »
Till professionellet, Till patienten

Anjas och apotekets samarbete garanterar en smidig läkemedelsbehandling

Vem sköter om en övergripande vård av patienter med många olika mediciner? Anja dosdispensering och apoteket ser tillsammans till ...

Läs mer »