Bekanta dig närmare

Till patienten

Anja är en bra chef

Lilu Nissinen-Turja och Tom Turja anser att det finns så mycket i livet som man vill och måste göra, och ...

Läs mer »

Livskvaliteten förbättrades genom en omfattande kontroll av läkemedelsbehandlingen

PATIENTFALL: En 78-årig man fick en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen. Slutresultatet var att både patientens läkemedelsbehandling och hans livskvalitet förbättrades.

Läs mer »
Till professionellet, Till apoteken, Till patienten

År 2020 förde med sig ny praxis även i apoteksbranschen

Pandemiåret 2020 förde med sig mycket osäkerhet, men anpassningen till ”det nya normala” gick ändå snabbt i apoteken. I och ...

Läs mer »
Till patienten

Hjälpande hand till anhörigvårdare

Anhörigvårdarnas uppgift är att ta hand om den andras vardag och välmående – men beklagligt ofta är det ingen som ...

Läs mer »
Till professionellet, Till patienten

Anjas och apotekets samarbete garanterar en smidig läkemedelsbehandling

Vem sköter om en övergripande vård av patienter med många olika mediciner? Anja dosdispensering och apoteket ser tillsammans till ...

Läs mer »