Medicineringskort och QR-kod

QR-koden gör det enklare att känna igen läkemedel

På kundens medicineringskort som har skrivits ut i Anja-dosdispenseringstjänsten finns en QR-kod, det vill säga en rutkod.

Tack vare koden kan skötaren med hjälp av telefon som är försedd med kamera och internetanslutning kontrollera bilder och ID-information för patientens läkemedel i den maskinella doseringen. Identifiering av korrekt preparat är viktigt till exempel i en situation där läkemedel som redan har fördelats i dosdispenseringspåsar måste kasseras.

QR-koden fungerar som ett hjälpredskap vid identifiering tillsammans med läkemedelsbilderna på webbplatsen Anja.fi och med Läkemedelskatalogen. I några telefonmodeller finns applikationen QR redan färdigt installerad, i några måste man skaffa QR-kodapplikationen från den egna telefonmodellens app-butik.