PharmaService

PharmaService Oy har specialiserat sig på maskinell dosdispensering och samarbetar med apoteken.

Anja är en tjänst som PharmaService har utvecklat och producerat för maskinell dosdispensering av läkemedel. Tjänsten inkluderar en kontroll av kundens medicinering som helhet. Vi erbjuder ett optimalt beställningsalternativ för våra kundapoteks behov och för det apoteksprogram som används.

PharmaService är en föregångare inom sin bransch när det gäller servicekvaliteten, beställningsprocessen och marknadsföringen i anslutning till dosdispensering. PharmaService Ab är ett företag som ägs av Oriola-KD.