14.4.2016

Anja täydentää apteekin ja hoitokotien yhteistyötä Turussa

Anja täydentää apteekin ja hoitokotien yhteistyötä Turussa

Turkulaisen Wiklundin Apteekin keskipäivästä ei hulinaa puutu.

– Tämä on yksi päivän kiireisimmistä hetkistä, kertoo farmaseutti Alexandra Valkama. Valkama on yksi apteekin kolmesta Anja-farmaseutista. Wiklundin Apteekki on ollut Anja-apteekkina vuodesta 2013 lähtien.

– Apteekin asiakkaiksi tuli hoitokoteja, joilla oli käytössä lääkkeiden annosjakelupalvelu Anja. Hoitokodit toivoivat, että ottaisimme Anjan käyttöön, jotta he voisivat jatkaa tutun annosjakelupalvelun kanssa, sanoo Petra Puumala, apteekin toinen Anja-farmaseutti.

Tuttu vastuufarmaseutti apteekin apuna

Matka annosjakeluapteekiksi alkoi ottamalla yhteyttä Anjaan. Siellä apteekille nimettiin oma vastuufarmaseutti, jonka kanssa prosessi laitettiin liikkeelle. Palvelusta sovittiin apteekin ja hoitokotien välillä, ja sopimuksia tehtiin muun muassa e-reseptien käyttöön ja pankkiliikenteeseen liittyen.

– Kun palvelu otettiin käyttöön, en ollut täällä vielä töissä. Olen kuitenkin kuullut, että saimme todella paljon apua vastuufarmaseutiltamme. Sittemmin olen itsekin ollut häneen yhteydessä. Vastuufarmaseutti auttaa, jos esimerkiksi asiakkaan lääkitys muuttuu, tai tulee erikoisannosteluja, joiden tilaus ei jostain syystä mene läpi, kertaa Valkama.

– On kiva, että meille on nimetty yksi henkilö, jonka kanssa tehdään töitä. Voi helposti soittaa ja kysyä apua, kun tietää, kuka luurin toisesta päästä vastaa, Puumala täydentää.

Suurin osa Anja-asiakkaista tulee hoitokodeista

Anja on sulautunut hyvin osaksi Wiklundin Apteekin kiireistä arkea. Tällä hetkellä palvelua käyttää 70 annosjakeluasiakasta, joista suurin osa tulee hoitokotien kautta.

– Hoitokodit ilmoittavat meille, ketkä potilaista otetaan Anja-palveluun mukaan. Meillä on myös jokunen yksityisasiakas, tarkentaa Valkama.

Palvelua suositellaan yksityisille henkilöille etenkin silloin, jos jaettavia lääkkeitä on paljon.

– Ehdotamme palvelua henkilöille, jotka ovat huonokuntoisia ja joutuvat ottamaan paljon lääkkeitä, Puumala kertoo.

Moniammatillinen yhteistyö kaiken lähtökohtana

Lääkkeiden koneellisesta annosjakelupalvelusta on tullut apteekkiin hyvää palautetta. Kehuja on saanut muun muassa lääkitysturvallisuuden parantaminen.

– Ei ole esimerkiksi vaaraa, että jaettaessa lääkkeitä dosettiin, jokin pilleri joutuisi väärään koloon. Kun lääkkeet on jaettu valmiiksi annospusseihin, jää myös hoitajille enemmän aikaa potilaille, Puumala pohtii.

– Hoitokodeissa on usein töissä sijaisia, jotka eivät välttämättä ehdi perehtyä potilaan lääkitykseen. Valmiiksi jaetut lääkkeet helpottavat sijaisten työtä. Ryhmäkotien omatoimiset asukkaat voivat Anjan avulla huolehtia itse lääkkeiden ottamisesta, Valkama lisää.

Molempien farmaseuttien mielestä moniammatillinen yhteistyö on palvelun toimivuuden kannalta tärkeä tekijä.

– Annosjakelupalvelu on hyvä niin kauan kun yhteistyö lääkärin, hoitokodin ja meidän välillä toimii, toteaa Valkama.