27.10.2017

Anja kompletterar samarbetet mellan apoteket och vårdhemmen i Åbo

Anja kompletterar samarbetet mellan apoteket och vårdhemmen i Åbo

Mitt på dagen är det fullt av liv och rörelse i Wiklunds Apotek i Åbo.

– Det här är en av dagens mest hektiska stunder, berättar farmaceut Alexandra Valkama. Valkama är en av apotekets tre Anja-farmaceuter. Wiklunds Apotek har varit ett Anja-apotek sedan 2013.

– Vårdhem som använde Anja-dosdispenseringstjänsten för läkemedel blev apotekets kunder. Vårdhemmen önskade att vi skulle börja använda Anja, så att de kunde fortsätta med en dosdispenseringstjänst de kände till, säger Petra Puumala, apotekets andra Anja-farmaceut.

En egen ansvarig farmaceut hjälper apoteket

Resan till att bli ett dosdispenseringsapotek började med att kontakta Anja. Där tilldelades apoteket en egen ansvarig farmaceut, och tillsammans med denne sattes processen i gång. En överenskommelse om tjänsten gjordes mellan apoteket och vårdhemmen, och avtal gjordes gällande till exempel användning av e-recept och banktrafik.

– Då, när tjänsten togs i bruk, arbetade jag inte här än. Jag har ändå hört att vi fick väldigt mycket hjälp av vår ansvariga farmaceut. Senare har även jag varit i kontakt med farmaceuten. Den ansvariga farmaceuten hjälper till, om till exempel en kunds läkemedelsbehandling ändrats, eller om det blir specialdoseringar och beställningen av dem av någon orsak inte går igenom, upprepar Valkama.

– Det är trevligt att vi har en utnämnd person som vi kan samarbeta med. Det är lätt att ringa och fråga om råd när man vet vem som svarar i andra änden av luren, fyller Puumala i.

De flesta Anja-kunder är från vårdhemmen

Anja har smält in väl som en del av Wiklunds Apoteks hektiska vardag. För tillfället används tjänsten av 70 dosdispenseringskunder, av vilka majoriteten kommer via vårdhemmen.

– Vårdhemmen meddelar oss vilka patienter vi ska ta med i Anja-tjänsten. Vi har även någon enstaka privatkund, preciserar Valkama.

Tjänsten rekommenderas till enskilda personer, särskilt om det finns mycket läkemedel att indela.

– Vi föreslår tjänsten till personer vid dålig hälsa, som behöver ta mycket läkemedel, berättar Puumala.

Multidisciplinärt samarbete är utgångspunkten för allt

Apoteket har fått god respons på läkemedlens maskinella dosdispenseringstjänst. Bland annat förbättringen av säkerheten kring läkemedelsbehandlingen har fått beröm.

– Det finns till exempel ingen fara med att någon tablett skulle hamna i fel fack, som vid indelning av tabletter i en dosett. När läkemedlen redan är indelade i dospåsar, har vårdaren dessutom mer tid för patienterna, begrundar Puumala.

– I vårdhemmen arbetar ofta vikarier som inte nödvändigtvis hinner sätta sig in i patientens läkemedelsbehandling. De färdigindelade läkemedlen underlättar vikariernas arbete. Gruppboendenas självgående boende kan, med Anjas hjälp, sköta sina läkemedelsintag själv, tillägger Valkama.

Båda farmaceuterna anser att det multidisciplinära samarbetet är en viktig faktor för att tjänsten ska fungera väl.

– Dosdispenseringstjänsten är bra så länge som samarbetet mellan läkare, vårdhem och oss fungerar, konstaterar Valkama.