21.11.2016

Lääkehoidon kokonaisarviointi paljastaa lääkityksen ongelmat ja tarjoaa ratkaisut

Lääkehoidon kokonaisarviointi paljastaa lääkityksen ongelmat ja tarjoaa ratkaisut

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on palvelu, jossa selvitetään hoidon tarkoituksenmukaisuus ja pyritään puuttumaan lääkityksessä havaittuihin ongelmiin ja riskitekijöihin.

– Kokonaisarvioinnista hyötyvät etenkin monilääkityt potilaat, joilla on useita sairauksia ja vaihtuvia lääkäreitä. Selvitys on tarpeellista myös silloin, kun omaisella tai läheisellä on huoli yksin asuvan potilaan pärjäämisestä. Jos esimerkiksi iäkkään äidin vointi huononee äkillisesti, voi tilaan löytyä syy lääkityksestä, kertoo proviisori LHKA Paula Timonen.

Timonen on lääkehoidon asiantuntijapalveluihin erikoistuneen Pro dosis Oy:n toimitusjohtaja. Yritys tarjoaa muun muassa kattavaa lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua Fortea. PharmaService Oy:n tarjoamat lääkehoidon arviointipalvelut toteutetaan yhteistyössä Pro dosiksen kanssa.

Kattava kokonaisarviointi selvittää ongelmat

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksessa lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus tulisi arvioida vähintään kerran vuodessa. Laaja lääkehoidon kokonaisarviointi on Timosen mukaan syytä tehdä viimeistään silloin, kun herää epäily runsaan lääkityksen mielekkyydestä ja turvallisuudesta.

– Kun epätarkoituksenmukainen lääkitys saadaan kerralla siivottua pois, pysyy lääkelista jatkossa kunnossa jopa kevyemmilläkin tarkistuksilla, Timonen huomauttaa.

Alkusysäyksen kokonaislääkityksen tarkistukseen antaa usein ammattilainen apteekista.

– Kun apteekkiin tulee monilääkitty potilas, potilaan läheinen tai joku lääkeasioita hoitava ja lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä pohtiva henkilö, apteekin henkilökunta voi suositella lääkehoidon kokonaisarviointia. Laaja lääkehoidon arviointi pitäisi, jo viranomaissuosituksenkin mukaan, tehdä lääkkeiden annosjakelun aloituksen yhteydessä. Palvelut kuitenkin myydään erikseen, eikä annosjakeluun automaattisesti kuulu laajaa potilaskohtaista lääkehoidon arviointia. Potilaan ei tarvitse käyttää annosjakelua päästäkseen palvelumme piiriin, kertoo Timonen.

Arvioinnin taustalla moniammatillinen yhteistyö

Kattavassa lääkehoidon kokonaisarvioinnissa ovat mukana potilaan hoitoon osallistuvat ammattilaiset. Tavoitteena on yhteistyössä muokata lääkitys vastaamaan potilaan yksilöllisiä tarpeita sekä lopettaa ylimääräisten ja sopimattomien lääkkeiden käyttö. Työ aloitetaan farmaseutin kotikäynnillä.

– Lääkehoidon kokonaisarviointiin erikoistuneet farmaseuttimme ja proviisorimme haastattelevat potilasta ja selvittävät kirjallisten potilastietojen avulla hänen elämäntilanteensa ja lääkehoitonsa tavoitteen. Haastattelun jälkeen teemme lääkityksen tilasta raportin ja laadimme toimenpide-ehdotuksia. Tämän jälkeen käymme ehdotukset läpi hoitavan lääkärin kanssa. Tämä on moniammatillista yhteistyötä, jossa pistetään viisaat päät yhteen, jotta potilaan lääkitys olisi turvallista ja tehokasta, kertoo Timonen.

Kokonaisarvioinnissa paljastuu Timosen mukaan yllättävän paljon korjattavaa.

– Teemme paljon lääkehoidon kokonaisarviointeja kotihoidon potilaille, joilla on keskimäärin 16–17 lääkettä. Olemme laskeneet, että näiden potilaiden lääkehoitoon ehdotamme muutoksia keskimäärin kuuden lääkkeen kohdalle, Timonen kertoo.