27.10.2017

Helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen avslöjar problem och erbjuder lösningar

Helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen avslöjar problem och erbjuder lösningar

Helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen (LHKA) är en tjänst där man utreder om behandlingen är ändamålsenlig och strävar efter att ingripa i iakttagna problem och risker i läkemedelsbehandlingen.

– Särskilt patienter med många läkemedel och flera sjukdomar och som ser olika läkare har nytta av helhetsbedömningen. Utredningen behövs även då en närstående känner oro för om en ensamboende patient klarar sig. Om till exempel den äldre mamman snabbt börjar må sämre kan orsaken finnas i läkemedelsbehandlingen, berättar provisor (LHKA) Paula Timonen.

Timonen är verkställande direktör för Pro dosis Oy som specialiserat sig på experttjänster inom läkemedelsbehandlingen. Företaget erbjuder bland annat den omfattande tjänsten Forte för helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen. Den tjänst för att bedöma läkemedelsbehandling som PharmaService Oy erbjuder genomförs i samarbete med Pro dosis.

En heltäckande helhetsbedömning reder ut problemen

I social- och hälsovårdsministeriets rekommendation borde läkemedelsbehandlingens ändamålsenlighet redas ut minst en gång om året. Enligt Timonen borde en omfattande helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen utföras senast då misstankar om den rikliga läkemedelsbehandlingens förnuftighet och säkerhet uppstår.

– Då den oändamålsenliga läkemedelsbehandlingen städas bort hålls medicinlistan i skick även med lättare kontroller i fortsättningen, påpekar Timonen.

Det är ofta ett proffs på apoteket som kommer med idén om att granska läkemedelsbehandlingen.

– Då apoteket får besök av en patient med många läkemedel, en närstående till patienten eller någon som tar hand om medicineringen och som har frågor angående dem, kan apotekets personal rekommendera en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen. Enligt myndighetsrekommendationerna borde en omfattande bedömning av läkemedelsbehandlingen utföras i samband med att dosdispenseringen av läkemedel inleds. Tjänsterna säljs ändå separat, och en omfattande bedömning av läkemedelsbehandlingen ingår inte automatiskt i dosdispenseringstjänsten. Patienten behöver inte använda dosdispenseringstjänster för att få ta del av våra tjänster, berättar Timonen.

Bakom bedömningen står ett multiprofessionellt samarbete

I den omfattande helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingen deltar de proffs som ger patienten vård. Målet är att i samarbete justera medicineringen så att den motsvarar patientens individuella behov och att gallra bort onödiga och olämpliga läkemedel. Arbetet inleds med ett hembesök av en farmaceut.

– Våra farmaceuter som är experter på helhetsbedömning av läkemedelsbehandling och våra provisorer intervjuar patienten och reder med hjälp av skriftliga patientuppgifter ut livssituationen och målet med läkemedelsbehandlingen. Efter intervjun gör vi en rapport om läkemedelsbehandlingen och kommer med åtgärdsförslag. Sedan går vi igenom förslagen med den behandlande läkaren. Det här är ett multiprofessionellt samarbete där vi slår våra kloka huvuden samman för att ge patienten en säker och effektiv läkemedelsbehandling, berättar Timonen.

I helhetsbedömningen avslöjas förvånansvärt mycket som borde rättas till, säger Timonen.

– Vi gör många helhetsbedömningar av läkemedelsbehandlingen för patienter inom hemvården med i genomsnitt 16–17 mediciner. Vi har räknat ut att vi för de här patienternas del föreslår ändringar för i genomsnitt sex läkemedel, berättar Timonen.