21.11.2016

Peruspalveluliikelaitos Jyta siirsi kotihoidon lääkityksen Anja-annosjakelupalvelulle

Peruspalveluliikelaitos Jyta siirsi kotihoidon lääkityksen Anja-annosjakelupalvelulle

Keski-Pohjanmaan Jyta-alueen palvelukeskuksissa on muutaman vuoden ajan hoidettu lääkkeiden jakelu koneellisena annosjakeluna. Positiivisten kokemusten myötä toimintaa päätettiin vuonna 2016 laajentaa myös kotihoidon puolelle.

– Suurin syy siirtyä lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun oli vapauttaa sairaanhoitajien työaikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Olemme arvioineet, että annosjakelu säästää vähintään kahden henkilön työpanoksen. Tämän lisäksi meitä tietenkin kiinnostaa lääkehoidon turvallisuus ja lääkejakelussa tapahtuvien virheiden vähentäminen, kertoo peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka.

Jytaan, eli jokilaaksojen yhteistoiminta-alueeseen, kuuluvat Lesti- ja Perhonjokivarren kunnat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Jyta järjestää ja pääosin tuottaa laissa säädetyt sosiaali- ja perusterveydenhuoltopalvelut alueen kuntalaisille yhteisesti yli nykyisten kunta- ja organisaatiorajojen.

Työllisti aluksi etenkin lääkäreitä

Jyta-alue päätti siirtää kotihoidon annosjakelupalvelun piiriin rauhallisella aikataululla. Oikarinen-Nybacka sanoo päätöksen taustalla olevan Jytan maantieteellisesti laaja alue, jossa useat eri lääkärit vastaavat kotihoidon palveluista.

– Prosessi työllistää alkuvaiheessa etenkin lääkäreitä, sillä jokaisen potilaan lääkkeet on käytävä läpi. Annosjakeluun siirtyminen piti siis sovittaa lääkäreiden aikatauluun. Prosessin loppuun vieminen tulee kestämään useita kuukausia, tarkentaa Oikarinen-Nybacka.

Yhteiset toimintatavat tervetulleita

Koska Jyta-alueella toimii useita kotihoitopalvelun tarjoajia sekä yhteistyöapteekkeja, tuntui kokonaisuuden hahmottaminen Oikarinen-Nybackan mukaan aluksi monimutkaiselta. Prosessi helpottui huomattavasti, kun kuvio saatiin toimimaan yhdellä palveluntarjoajalla.

– Alueemme kotihoidon palvelut ovat hyvinkin erillään toisistaan. Nyt kaikilla on käytössään sama kuvio, ja olemme huomanneet sen helpottavan käytännön asioita.