27.10.2017

Affärsverket Jyta överförde hemvårdens medicinering till Anja-dosdispenseringstjänsten

Affärsverket Jyta överförde hemvårdens medicinering till Anja-dosdispenseringstjänsten

På servicecentren i Jyta-området i Mellersta Österbotten har man under några års tid skött utdelningen av läkemedel som maskinell dosdispensering. De positiva erfarenheterna gjorde att man 2016 beslöt utvidga verksamheten även till hemvården.

– Största orsaken bakom övergången till maskinell dosdispensering av läkemedel var att vi ville frigöra sjukskötarnas arbetstid till det egentliga vårdarbetet. Vi har uppskattat att dosdispenseringen frigör minst två personers arbetsinsatser. Dessutom är vi förstås intresserade av läkemedelsbehandlingens säkerhet och av att minska på de fel som uppstår i läkemedelsdistributionen, berättar basservicedirektör Tarja Oikarinen-Nybacka.

Till Jyta, eller älvdalarnas samarbetsområde, hör kommunerna Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil invid Lestijoki och Perho å. Jyta organiserar och i huvudsak producerar de lagstadgade tjänsterna inom social- och primärhälsovården för områdets kommuninvånare gemensamt över de nuvarande kommun- och organisationsgränserna.

Sysselsatte främst läkare i början

Jyta-området beslöt att överföra hemvårdens dosdispenseringstjänster i lugn takt. Oikarinen-Nybacka berättar att Jytas geografiskt omfattande område med flera olika läkare som ansvarar för hemvårdstjänsterna ligger bakom beslutet.

– I början sysselsätter processen främst läkare, eftersom de måste gå igenom varje patients mediciner. Det gällde alltså att passa in övergången till dosdispensering med läkarnas tidtabeller. Slutförandet av processen kommer att ta flera månader, preciserar Oikarinen-Nybacka.

Gemensamma verksamhetssätt är välkomna

Eftersom det finns flera producenter av hemvårdstjänster och samarbetsapotek i Jyta-området säger Oikarinen-Nybacka att det till en början var komplext att få en bild av helheten. Processen blev mycket enklare efter att modellen började fungera hos en serviceproducent.

– Inom vårt område är hemvårdstjänsterna mycket åtskilda från varandra. Nu använder alla samma modell och vi har märkt att det gör det praktiska arbetet mycket enklare.