Ammattilaiselle, Potilaalle
10.2.2019

Anjan ja apteekin yhteistyö takaa sujuvan lääkehoidon

Miksi syön lääkkeitä? Kuka huolehtii monilääkittyjen potilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta? Anja annosjakelu ja apteekki huolehtivat yhdessä, että asiakkaan syömät lääkkeet ovat kaikki tarvittavia ja lääkkeiden yhteisvaikutus on toivottu.

Anjan ja apteekin yhteistyö takaa sujuvan lääkehoidon

Oletko kuullut tarinoita siitä, että lääkäriin mennessä asiakas saa vain nipun reseptejä, eikä hänen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan pidetä huolta? Apteekkari Risto Kanerva nosti blogitekstissään esiin kysymyksen siitä, miksi apteekkihenkilökunnan ammattitaitoa osana lääkehuoltoa ei hyödynnetä laajemmin.

Apteekissa ammattilaiset ovat lähellä

Blogissa korostetaan, että apteekit ovat Suomessa ainoita matalan kynnyksen hoitopaikkoja, joista voi saada apua, tukea ja lääkeneuvontaa lähes koska tahansa. Ohjaamalla ihmiset apteekkiin, voitaisiin vähentää turhia lääkkeisiin liittyviä lääkäri- ja terveyskeskuskäyntejä.

Apteekin perustehtävä kokonaisuudessaan on lääkehoidon onnistumisen tukeminen, itsehoidon tukeminen neuvonnalla ja sairastumista ennaltaehkäisevä neuvonta. Kanervaa huolestutti erityisesti se, miten monia eri lääkkeitä käyttävien arkea tuetaan. Vanha viisaus pätee tässäkin: ennaltaehkäisy on aina tehokkaampi tapa kuin asioiden hoitaminen jälkikäteen.

Anjan kokonaislääkityksen tarkastus auttaa sekä asiakasta että valtiota

Annosjakelupalvelun aloittavalle asiakkaalle tehdään aina apteekissa kokonaislääkityksen tarkistus ennen annosjakelun aloittamista. Farmasian ammattilaiset selvittävät tarkastuksessa, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä. Samalla varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi. Annosjakeluasiakkaiden kohdalla korostuu yhteistyön merkitys lääkärin, apteekkialan ammattilaisen ja mahdollisesti vielä hoitohenkilökunnan välillä.

Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista. Asiakas saa aina ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset.

Kokonaislääkityksen tarkastuksen avulla pystytään usein pienentämään käytettävien lääkkeiden määrää ja samalla madaltamaan lääkemenoja. Tällä hetkellä lääkekorvausmenot ovat karkeasti noin 1,4 miljardia euroa vuodessa, joten kokonaisvaltainen säästö toisi paljon hyvää niin asiakkaalle kuin valtiolle. Apteekin tekemä kokonaislääkityksen tarkastus ja annosjakelupalvelun käyttöönotto lisäävät yhdessä lääketurvallisuutta sekä ehkäisevät turhaa lääkkeiden käyttöä.

 

Voit lukea lisää kokonaislääkityksen tarkastuksesta täältä.

Ammattilainen, materiaalia kokonaislääkityksen tarkastuksesta löydät täältä.


Haluatko oman Anjan? Täytä uuden asiakkaan yhteydenottolomake