Till professionellet, Till patienten
11.2.2019

Anjas och apotekets samarbete garanterar en smidig läkemedelsbehandling

Varför äter jag mediciner? Vem sköter om en övergripande vård av patienter med många olika mediciner? Anja dosdispensering och apoteket ser tillsammans till att de mediciner klienten äter alla är sådana som behövs och att de ger en önskad helhetseffekt.

Anjas och apotekets samarbete garanterar en smidig läkemedelsbehandling

Har du hört historier om att klienten vid ett läkarbesök endast får en bunt med recept och ingen ser över hans eller hennes övergripande välbefinnande? I sin blogg lyfte apotekaren Risto Kanerva fram frågan om varför apotekspersonalens yrkesskicklighet inte utnyttjas i en större omfattning.

På apoteket finns proffsen nära

I bloggen framhävs att apoteken i Finland är vårdplatser med låg tröskel där man kan få hjälp, stöd och läkemedelsrådgivning nästan när som helst. Genom att hänvisa människorna till apoteket skulle man kunna minska antalet onödiga besök hos läkare och på hälsocentraler i läkemedelsfrågor.

Apotekets basuppgift är i sin helhet att stödja en framgångsrik läkemedelsbehandling, att stödja egenvård med hjälp av handledning och att ge råd för att förebygga sjukdomar. Kanerva är särskilt oroad över hur vardagen stöds för de personer som använder många olika mediciner. Även här gäller den gamla visdomen: det är alltid effektivare att förebygga än att sköta ärenden i efterskott.

Anjas kontroll av den totala medicineringen hjälper både kunden och staten

På apoteket görs alltid en kontroll av den totala medicineringen för en kund som börjar använda dosdispenseringstjänsten innan dosdispenseringen inleds. Detta görs för att utreda om kunden eventuellt har onödiga läkemedel eller dubbelmedicinering. Samtidigt säkerställs att de läkemedel som han eller hon använder kan tas samtidigt. För dosdispenseringskundernas del betonas även betydelsen av samarbete mellan läkaren, yrkeskunniga inom apoteksbranschen och eventuellt även vårdpersonalen.

Frågor som uppstått i samband med kontrollen diskuteras med den behandlande läkaren, som beslutar om eventuella ändringar i medicineringen. Kunden får dessutom ett uppdaterat medicineringskort, som anger vilka alla läkemedel han eller hon tar och i hur stora doser.

Med hjälp av en kontroll av den totala medicineringen kan man ofta minska mängden läkemedel som tas samtidigt och samtidigt sänka läkemedelskostnaderna. För närvarande uppgår kostnader för läkemedelsersättningar grovt uppskattat till cirka 1,4 miljarder euro årligen, vilket betyder att en övergripande besparing skulle föra med sig mycket positivt för både kunden och staten. Den kontroll av den totala medicineringen som apoteket utför och införandet av dosdispenseringstjänsten ger tillsammans en ökad läkemedelssäkerhet och förebygger onödig medicinering.

Du kan läsa mer om kontrollen av den totala medicineringen här.

Fackman, du hittar material om kontrollen av den totala medicineringen här.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här