27.10.2017

För Anja är pionjäranda handlingar

För Anja är pionjäranda handlingar

Verkställande direktören har ordet

Jag började mitt arbete med Anja i slutet av oktober 2015. Även om jag är bekant med branschen och kunderna sedan tidigare, har jag fått lära mig och uppleva mycket nytt. Bakom Anja-tjänsten finns ett starkt yrkeskunnande och en effektiv ingenjörskonst – maskiner och teknik, vilkas precision bara kan beundras, samt yrkesutövare som bistår med bästa möjliga expertis.

Anja, som grundades i början av 2000-talet, är en pionjär inom sitt område som utför effektiva och pålitliga dosdispenseringstjänster till apotek och patienter. Vi hoppas att våra kunder känner oss som en aktiv samarbetspartner i ständig utveckling även i framtiden. För Anja betyder pionjäranda framför allt handling. En av de viktigaste åtgärderna var vårt förnyade utseende i början av 2016. Det tilltalande klargröna representerar förmågan att förnya sig och andas pålitlighet för apoteken med sin iögonfallande färg. Vi utvecklar även kontakten med kunderna genom att vi satsar på möten samt utnyttjande av nya och gamla kommunikationskanaler, som nyhetsbrev, våra webbsidor och tidningen du håller i din hand. Vi önskar framför allt att Facebook blir en kommunikationskanal för anhöriga till patienter som använder dosdispenseringstjänsten.

Det har varit glädjande att upptäcka att människor pratar om dosdispenseringen som Anja, även om de kanske inte ens använder Anja-tjänsten än. För att dosdispenseringen även i fortsättningen personifieras som Anja, behöver vi utöver att betjäna patienterna även betjäna er, yrkesutövare i apoteks- och vårdbranschen på bästa möjliga sätt.

Som tjänstens fundament finns två starka element: kvalitet och kundservice. I tidningen kan du läsa om bidragande kvalitetsfaktorer, vår höga kvalitetskontroll samt om ansvariga farmaceuters arbete.

Med en önskan om en vacker vår och fortsatt byggande av ett starkt samarbete,

Jarkko Kiuru

Verkställande direktör

Jarkko Kiuru är verkställande direktör för PharmaService Oy som producerar Anja-tjänsten. Han är utbildad provisor och har tidigare arbetat för bland annat Oriola.