27.10.2017

Säkerhet och hög kvalitet i huvudrollen

Säkerhet och hög kvalitet i huvudrollen

Utgångspunkten för Anja-dosdispenseringen är att apotekens arbetsbelastning vid dosdispensering ska kunna minimeras på ett säkert sätt. Dosdispenseringen sker i lokaler som motsvarar läkemedelsfabriker och i produktionen följs GMP-förenliga kvalitetssystem. Utbudet består för tillfället av drygt 700 produkter.

– Det är viktigt att våra patienter alltid får rätt läkemedel i rätt påsar. Vid traditionell dispensering kan många misstag ske, men med maskinell dosdispensering är risken för misstag försvinnande liten. Olika undersökningar har visat att felfrekvensen vid dispensering för hand kan vara 1–20 procent, medan Anja-dosdispenseringstjänsten har en felfrekvens på endast 0,003 procent. Varje dospåse kontrolleras maskinellt och fotograferas innan leverans till apotek, berättar kvalitets- och produktionschef Outi Honkanen.

Hjälp att kontrollera interaktionerna

Anja vägleder apoteken då dosdispenseringen är i startfasen och svarar även på frågor som uppstår under själva dispenseringen.

Innan patienten börjar använda Anja-dosdispenseringstjänsten, görs en fullständig läkemedelskontroll av honom eller henne tillsammans med behandlande läkare. Då går man igenom patientens alla läkemedel så att eventuell dubbelmedicinering eller skadliga interaktioner kan upptäckas.

– Interaktionskontrollen är en tjänst som vi kan utföra i apotekets ställe. Vi använder oss även av Apotekareförbundets Salko-rapport, som anknyter till just läkemedelsbehandling av äldre. Alltid när läkemedelsbehandlingen ändras görs en ny kontroll. I samband med beställningen meddelar apoteket Anja-farmaceuten utifall det gjorts förändringar av patientens läkemedelsbehandling, beskriver Honkanen.

Snabba leveranser, hög kvalitet

Den maskinella dosdispenseringen utvecklas ständigt med hjälp av multidisciplinär personal. Arbetet i Anja genomförs med hjälp av nio dispenseringsmaskiner. Leveranstiden växlar mellan ett till två dygn, beroende på apotekets läge.

– Våra produktionsvolymer är stora, till exempel år 2015 gick över 22 miljoner läkemedelsdospåsar via oss. Dospåsarnas granskningsprocess är mycket pålitlig och vi är stolta över vår höga kvalitet, konstaterar Honkanen.