27.10.2017

För en enkel och säker läkemedelsbehandling

För en enkel och säker läkemedelsbehandling

År 2016 var fyllt med verksamheter. Den största ändringen skedde i juli då PharmaService övergick i Oriola-KD:s ägo. Anskaffningen är en väsentlig del av Oriola-KD:s strategi för att satsa på hälsovården och kompletterar perfekt förvärvandet av det svenska doseringsföretaget Svensk Dos i början av 2016.

Ändringar har även gjorts inom produktionen. Vi har under sommaren tagit tre Benjamin-apparater i bruk och de effektiverar den maskinella dosdispenseringen av läkemedel och förbättrar produktionens kvalitet. Benjamin har uppfyllt våra förändringar och vi är nöjda med anskaffningen. Dessutom är vi fortfarande aktivt närvarande på sociala medier.

Vi vill öka kännedomen om Anja, särskilt bland de människor som har äldre närstående eller som vill få säkerhet och trygghet i sin egen medicinering. Som vanligt deltar vi även på Farmasian Päivät 18–19 november. Hoppas vi ses då!

Under det gångna året har det pratas mycket om komplians. Realiseringen av detta kan försvåras både av många läkemedel som av störningar i minnet och den mentala hälsan. En extra utmaning för kompliansen är en situation där patienten redan i sitt skåp har tiotals olika mediciner och burkar. Till följd av det här kan det kännas som ett krångligt pussel att få alla mediciner i dosetten.

Dessutom kan patientens läkemedelsbehandling variera, så medicin för högst två veckor kan helt gå förlorade. Anja vill vara med i diskussionerna och genom sitt agerande gynna kompliansen och genomförandet av en säker läkemedelsbehandling. Eftersom läkemedlen och tidpunkterna redan markerats på Anja-dospåsarna kan patienten själv granska när läkemedlen ska tas. Vi arbetar hela tiden för att det alltid ska vara lätt och enkelt att ta sin medicin.

Hösthälsningar

Jarkko Kiuru
verkställande direktör