Till professionellet, Till apoteken, Till patienten
30.10.2020

Anja-dosdispenseringen lämpar sig för personer i alla åldrar

Anja-dosdispenseringstjänsten uppfattas ofta som en tjänst för äldre personer, men den stödjer en effektiv läkemedelsbehandling och läkemedelssäkerhet utan åldersskillnad. Tröskeln för att inleda dosdispenseringstjänsten görs lägre genom att göra tjänsten som underlättar vardagen bekant för föräldrar till barn och unga.

Anja-dosdispenseringen lämpar sig för personer i alla åldrar

I barnfamiljer där regelbunden medicinering är en del av livet, underlättar dosdispenseringstjänsten vardagen på flera sätt. Barnet eller den unga behöver inte ta med läkemedelsförpackningen till skolan. En dospåse kan packas med i väskan och medicinerna kan tas enkelt och tryggt när det är dags.

När ett barn eller en ung person har med medicineringen i färdiga dospåsar försedda med namn, datum och tid när medicinen ska tas, underlättar det även betydligt arbetet för den vuxna person som har hand om barnets eller den ungas läkemedelsbehandling till exempel i skolan.

– Anja-dosdispenseringstjänsten är ett enkelt och tryggt sätt att göra medicineringen smidig oberoende av personens ålder. Eftersom dospåsarna är försedda med namn, undviker man även förväxling. Rätt mediciner hamnar alltid hos rätt patient, berättar Nina Andersson, Anja-dosdispenseringstjänstens Head of Service Sales Fin.

Om barnet eller den unga har fritidssysselsättningar, är dosdispenseringstjänsten ett enkelt och tryggt val. Istället för läkemedelsburkar behöver man bara packa med nödvändiga dospåsar till träningar och läger.

Det är också bra att komma ihåg att inte endast receptbelagda läkemedel fördelas i dosdispenseringstjänsten, utan även vitaminpreparat som är i daglig användning, såsom kalcium- eller D-vitamintillskott som är viktiga för barn och unga, kan fördelas i tjänsten. Med hjälp av dosdispensering kan man se till att även andra viktiga preparat som används dagligen blir tagna regelbundet.

Lägre tröskel för yngre åldersgrupper att använda Anja-dosdispenseringstjänsten

För tillfället är Anja-dosdispenseringstjänstens största kundgrupp äldre personer som använder flera mediciner.

För att yngre patienter med regelbunden läkemedelsbehandling ska få tjänsten för att göra vardagen smidigare, måste man öka medvetenheten om dosdispenseringens enkelhet och säkerhet bland föräldrar till barn och unga samt vårdpersonal.

– Skolhälsovården samt skötare till barn och unga med utvecklingsstörning är en viktigt del av vårdkedjan och en kanal genom vilken man kan upplysa familjer, konstaterar Andersson.

Det är bra att även fundera på Anja-dosdispenseringstjänsten med tanke på familjens läkemedelskostnader. Anjas kunder betalar endast för de läkemedel som har expedierats, inte hela förpackningar. Tack vare Anja samlas inga onödiga, gamla läkemedel heller i hemmet.

Blev du intresserad av Anja? Fråga mer på ditt närmaste Anja-apotek, hur man kan trygga en säker läkemedelsbehandling för barn och unga med Anja-dosdispenseringstjänsten som underlättar vardagen.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här