Till professionellet, Till apoteken, Till patienten
23.9.2020

Medicinsk säkerhet är en del av apotekens vardag

Trots undantagsförhållandena sköter man dagligen om den medicinska säkerheten på apoteket i Hartola och Anja-dosdispenseringen utgör en del av detta. Även om året har medfört brådska på apoteket och kanske även till en del varit krävande har det också fört med sig positiva förnyelser.

Medicinsk säkerhet är en del av apotekens vardag

Hur vet man till exempel om ett läkemedel passar ihop med ett annat? På apoteket i Hartola är bland annat uppföljningen av kundernas recept en del av normal praxis varje dag och man satsar även i övrigt flitigt på medicinsk säkerhet.

– Interaktionsuppföljning av recept hör till normal praxis hos oss, vilket innebär att vårt recepthanteringsprogram följer upp dessa. Det fungerar bra på en liten ort, eftersom nästan alla våra kunder i regel använder vårt apotek och då visas alla inköp i programmet. Även Anja-dosdispenseringen utgör en del av den medicinska säkerheten för de kunder som använder den, berättar apotekaren Minna Itkonen vid apoteket i Hartola.

På apoteket ställer man även frågor till dem som köper egenvårdsprodukter, eftersom det även bland dessa finns produkter som kan samverka med receptbelagda läkemedel.

– Vi uppmanar våra kunder att även föra en egen läkemedelsförteckning, särskilt om de till exempel köper läkemedel för sin makes/makas räkning. Papper och penna räcker för att skriva en lista, men man kan också få en sådan från en enhet inom sjuk- och hälsovården. Det lönar sig även att komplettera listan med de egenvårdsprodukter man använder.

Snabbhet är en fördel med Anja under undantagsförhållandena

Anja är en maskinell dosdispenseringstjänst som apoteken erbjuder. Via den expedierar apoteken tabletter och kapslar som ska tas regelbundet förpackade i påsar med engångsdoser som räcker för två veckor. På dosdispenseringspåsarna ser man om dagens läkemedel har tagits. Maskinellt dispenserade engångspåsar är hygieniska och säkra att använda.

Den maskinella dosdispenseringen har visat sig vara en fördel på apoteket i Hartola, eftersom man enkelt kan ta Anja med sig. Fortfarande rekommenderas inte att man tillbringar särskilt lång tid i offentliga utrymmen. Utöver att Anja främjar den medicinska säkerheten finns det även en annan fördel med detta under rådande undantagsförhållanden.

Nämligen snabbhet.

– Anja-kundernas recept är alltid i ordning och därför behöver man inte vänta medan de förnyas. De som använder dosdispensering är faktureringskunder och då behöver de inte heller stanna kvar för att betala. Det är ett snabbt sätt att få med sig läkemedlen från apoteket och Anja är även i övrigt en mycket bra tjänst, konstaterar Itkonen.

Undantagsförhållandena förde med sig förnyelser i apotekets vardag

På apoteket i Hartola har man även trots undantagsförhållandena hållit huvudet högt. De exceptionella tiderna har även fört med sig några förnyelser, till exempel en uthämtningsautomat utanför apoteket. Läkemedlen beställs på förhand och kan, om man så önskar hämtas från uthämtningsautomaten.

– Automaten har såtillvida förbättrat apotekets service att vi kan kunnat förlänga våra öppettider. Läkemedlen kan hämtas från automaten dygnet runt. Även Anja-dosdispenseringens påsband kan vid behov hämtas från automaten, eftersom den innehåller läkemedel som kan förvaras i rumstemperatur.

Utöver uthämtningsautomaten har man även genomfört många sådana förnyelser på apoteket i Hartola, som kunderna kan se som ny normal praxis. Apotekets personal har sinsemellan kommit överens om sådan praxis som gör det möjligt att hålla ett säkerhetsavstånd mellan kunderna och personalen. Utrymmena desinficeras regelbundet och handdesinfektionsmedel finns alltid till hands. På servicediskarna har man också monterat plexiglas.

– Vi har också kommit överens med personalen om hur vi går tillväga om det kommer kunder med symtom till apoteket. Personalen försöker även ordna skötseln av ärenden i apoteket så, att det inte uppstår någon rusning. Vi har informerat våra kunder om coronasituationen och vår nya praxis via sociala medier, vår webbplats, i apotekets fönster, på dörrarna och anslagstavlan. Numera är det en utmaning att informera, eftersom det finns så många olika kanaler, sammanfattar Itkonen.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här