Till patienten
28.2.2020

Dosdispenseringens enkelhet övertygade Berglunds

Förra maj tog Erik och Tuula Berglund från Åbo itu med utmaningen som Hirvensalos apotek gav dem och började pröva Anja-dosdispenseringstjänst för ett halvt år. Provperioden slutare i november men Anja-dosdispensering stannade permanent i Berglunds liv.

Dosdispenseringens enkelhet övertygade Berglunds

Erik och Tuula Berglund berättar lite skrattande att de var Hirvensalos apoteks långvariga stamkunder. Även om båda av dem har flera olika medicineringar och de gör apoteksbesök varje vecka, tvekade de först om att börja prova dosdispenseringen.

Speciellt för Tuula var medicineringsärenden redan bekanta. Före pensionsåldern arbetade hon som primärskötare i sjukhus, hälsostationer samt åldringshem och före paret började prova dosdispensering delade hon Eriks läkemedel rutinmässigt i dosetten. Därför kändes dosdispenserade läkemedelspåsar till och med lite meningslösa i början. Testet har ändå visat att apotekets tjänst är mer än nyttig.

– Det är ju så att dosdispenseringen är en absolut sak. Den är så lätt. Till exempel sådana situationer att något läkemedel tar plötsligt slut förekommer inte längre, berömmer Tuula Berglund.

Underlättar en komplicerad medicinering

Båda av dem har nu en egen Anja i sitt bruk. För några år sedan diagnostiserades Erik Berglund med Alzheimers sjukdom som nu behandlas utöver andra sjukdomar. Också Tuula Berglund har grundläggande sjukdomar till vilka hon nu äter fem olika receptläkemedel.

Tack vare Anja behöver paret inte längre oroa sig över när det är tid att ta läkemedel och vilket läkemedel de ska ta. Skåpen fylls inte heller längre av olika läkemedelsburkar. Under ett halvt års provperiod var också en förändring i medicineringen när ett läkemedel togs bort från Tuulas dosdispenseringspåsar.

– Ärendet sköts väldigt enkelt med apotekets och läkarens samarbete. Man säger ju att apotek är en äldre människas bästa vän och det är ju helt sant! skrattar Tuula.

Dosdispenseringen bringar trygghet

Före Erik drabbades av Alzheimers sjukdom berättar paret att de tillbringade ett aktivt liv.

– Vi har gått runt hela jorden, Australien och Sydamerika och allt. I våras var vi i Rom men jag tror att den där resan var vår sista resa, tvivlar Erik Berglund.

Den degenerativa hjärnsjukdomen har börjat orsaka Erik svindel som försvårar redan vardagliga sysslor. När vardagen blir svårare är en medicinering som doseras säkert en sådan sak som paret vill hålla fast vid.

– Även om jag skulle ännu kunna ta väl hand om båda våra läkemedelsdispenseringar ska vi fortsätta använda dosdispenseringen. Den är helt enkelt så lätt. Det vet man ju inte hur länge mitt eget huvud är skarpt, funderar Tuula Berglund.

Läkemedelssvinn är historia

När provningen har fortsatt vidare har paret också märkt de ekonomiska fördelar med en maskinell dosdispensering.

– Läkemedelssvinn uppstår inte länge. Det blir ju förmånligare också för samhället när läkemedelssvinn inte uppstår. I hemsjukvård skapar detta mer tid för skötare när de inte behöver dela tiotals olika piller i dosetten, tror Tuula Berglund.

– Den vård som jag får är bra, tackar också Erik Berglund.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här