Till patienten
31.10.2017

Avståndet är inte ett hinder för omsorg

Avståndet är inte ett hinder för omsorg

Avståndet är inte ett hinder för omsorg

Alla har människor i sin närhet som har funnits vid vår sida och hjälpt oss framåt i livet. När tiden går och situationen förändras blir det i något skede vår tur att vara stöd och trygghet för dessa människor. Man kan hjälpa till i en multimedicinerad persons vardag på många olika sätt; vi städar, handlar och sköter
apoteksärenden.

Vi lever i en vardag där trenden är att alltid vara i rörelse. Vi bor allt längre från våra rötter vilket leder till att våra nära ofta finns långt borta. Avståndet gör det svårt att delta i vardagssysslor och oron för hur en multimedicinerad närståendes läkemedelsbehandling lyckas är stor. Om ingen följer med medicinintagningen finns det risk för att till exempel en mamma med minnesproblem använder medicinerna fel eller helt glömmer att ta dem när hon är ensam.

Anja vill trygga en enkel läkemedelsintagning och en lyckad vård. Anja, som grundades i början av 2000-talet, är en finländsk föregångare för maskinell dosdispensering av läkemedel. Kärnan i vår verksamhet består av att vi erbjuder en effektiv, trygg och pålitlig dosdispenseringstjänst. Vi på Anja arbetar för dessa frågor varje dag. Vi vill avlägsna de extra kostnader som uppstår i läkemedelsbehandlingen och minska stressen för patienterna och deras närstående. Det är ofta en lättnad när en multimedicinerad närståendes läkemedelsbehandling lyckas i Anjas yrkeskunnigas vård. Den maskinella dosdispenseringen ger patienten medicinen för två veckor fördelad i doseringspåsar.

Anjas kunder betalar endast för de läkemedel som har expedierats. Tack vare det uppstår ingen medicinskt avfall och det samlas inte heller extra mediciner och läkemedelsförpackningar i medicinskåpen. När medicineringen ändras granskas patientens helhetsmedicinering, vilket förbättrar läkemedelssäkerheten
jämfört med tidigare.

Jag hoppas att du bekantar dig med Anja och den maskinella dosdispenseringen genom att läsa vår tidning. Du hittar också patientintervjuer och svar på vanliga frågor. Låt Anja hjälpa dig när det är din tur att ta hand om dina nära.

Trevliga lässtunder önskar

Jarkko Kiuru, verkställande direktör


Lue lehti tästä


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här