Till patienten
12.7.2019

Hjälpande hand till anhörigvårdare

Till och med 350 000 människor i Finland är för tillfället anhörigvårdare till en närstående. Circa 60 000 av dessa fall är bindande och krävande. Anhörigvårdarnas uppgift är att ta hand om den andras vardag och välmående – men beklagligt ofta är det ingen som ser efter anhörigvårdaren som arbetar hårt dygnet runt.

Hjälpande hand till anhörigvårdare

Apotekarförbundet har rapporterat om att anhörigvårdarna mycket sällan får tillräckligt mycket stöd eller hjälp för att kunna ordna läkemedelsvården på ett tryggt sätt. I en studie som pågår just nu har det upptäckts att misstagen som görs av anhörigvårdarna liknar de misstag som görs i äldrevården: man har glömt att ta medicinen, den har tagits med fel dosering eller i värsta fall har den varit helt fel.

– Det är helt mänskligt att det sker misstag när anhörigvårdarna delar medicinerna. Även utbildade inom vårdbranschen gör likadana misstag. Detta kan bero på brådska, vårdslöshet eller dåliga anvisningar, gissar Nina Johansson, Director Healthcare för dosdispenseringstjänsten Anja.

Maskinell dosdispensering av mediciner är ett utmärkt sätt att förbättra medicinsk säkerhet och riskerna vid behandling med läkemedel.

– Olika studier har visat att felfrekvensen vid traditionell dosettdispensering kan vara 1–20 %, medan dosdispensering har en felfrekvens på endast 0,003 %. Vid dosdispensering tas medicinerna ur en färdig påse, vilket minskar risken för förväxlingar, berättar Johansson.

Tid för en själv i stället för tabletter

Dosdispenseringen ger anhörigvårdarna sinneslugn och tid för det egna välmåendet i stället för att slösa tid på den veckovisa dosettdispenseringen och tablettcirkusen.

– Det är många anhörigvårdare som lägger massor av tid på att dela medicinerna och andra preparat i rätt fack i dosetten. Vid dosdispensering har medicinerna delats upp i påsar med engångsdos så att anhörigvårdaren alltid enkelt kan ge medicinerna utan stress.

I den maskinella dosdispenseringstjänsten delar kundens bekanta närapotek upp medicinerna för två veckor per gång. Med hjälp av dosdispenseringen kan anhörigvårdaren möjligtvis minska antalet apoteksbesök.

– Vanligtvis är de dosdispenserade medicinerna FPA-ersättningsbara. FPA kan även ersätta en del av serviceavgiften vid dosdispensering om vissa kriterier uppfylls, förklarar Johansson.

Man behöver inte bära hem enstaka läkemedelspaket. På apoteket får kunden med sig en papplåda som innehåller allt nödvändigt för några veckor per gång.

– Engångsdospåsarna har all väsentlig information: kundens namn, namnen på medicinerna samt datumet och tidpunkten för medicintagning. På en färdig påse är det enkelt att kontrollera att man kommit ihåg att ta alla mediciner som ska tas under dagen, berättar Johansson.

Ett bekymmer mindre

Engångsdospåsarna är så enkla att använda att det är lätt att även instruera andra i läkemedelsvård.

– Ifall anhörigvårdaren behöver åka bort en stund, till exempel p.g.a. insjuknande, behöver man inte oroa sig för läkemedelsvården då apoteket med sakkunnig personal tar hand om den. Det är lätt att instruera barnbarn eller en annan ersättare i att ge medicinerna som redan dosdispenserats, förklarar Johansson.

Under sommaren är det många som besöker släktingar eller åker bort på en kortare resa. Tack vare dosdispenseringen behöver man inte ta med alla mediciner, utan endast dem som behövs under resdagarna.

– Då medicinerna finns förpackade i engångsdoser behöver man inte bekymra sig över att man skulle glömma en viktig medicin. Dospåsarna eller till och med hela papplådan är enkla att ta med sig, säger Johansson.

Över 300 apotek runtom i Finland erbjuder Anja-dosdispenseringstjänsten. Fråga mera på ditt närmaste apotek, en lista på apoteken hittar du här. Du kan även fylla i kontaktblanketten.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här