31.10.2017

Livskvaliteten förbättrades genom en omfattande kontroll av läkemedelsbehandlingen

Livskvaliteten förbättrades genom en omfattande kontroll av läkemedelsbehandlingen

En 78-årig man fick en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen. Slutresultatet var att både patientens läkemedelsbehandling och hans livskvalitet förbättrades.

Den 78-åriga mannen som bor med sin åldrande fru i ett egnahemshus lider av lindrig sömnlöshet, daglig förvirring och svindel. Mannen tillbringar sina dagar i lugn och ro på soffan i hemmet. En hemvårdare besöker regelbundet paret för att hjälpa dem i deras vardag. Mannen har diagnostiserats med bland annat förmaksflimmer, hypertoni och vaskulär demens. Dessutom har mannen knäartros och ljumskbråck. Mannen har en kvarkateter.

Eftersom mannen nästan är oförmögen att tala, intervjuades frun inför helhetsbedömningen. Frun berättade att hon ansvarar för att sortera makens läkemedel i en dosett. Hon berättade att hon följer läkemedelslistan, men medgav att det har inträffat fel.

VAS-värdet som beskriver mannens livskvalitet var 5 (0–10).

Ändrad läkemedelsbehandling förbättrade livskvaliteten

Efter intervjun och insamlingen av bakgrundsfakta analyserades mannens tillstånd och förslag på ändringar i läkemedelsbehandlingen gavs till den behandlande läkaren. Rekommendationer gavs också om att mannen skulle överföras till den maskinella dosdispenseringstjänsten av läkemedel.

Efter en tre månader lång bedömning hade läkemedelsändringarna genomförts: Av 13 preparat hade man beslutat att upphöra med ett och doseringen av tre preparat hade minskats. Tack vare ändringarna förbättrades mannens livskvalitet betydligt och hans VAS-värde steg till 8 (0–10).

I responsen konstaterade mannen att medicineringen nu var ganska lämplig för honom.

Pro dosis och helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen

De bedömningstjänster som PharmaService Oy erbjuder tillhandahålls i samarbete med Pro dosis Oy, som har en lång erfarenhet av bedömningar av läkemedelsbehandlingar. Bedömningsarbetet utförs av farmaceuter och provisorer specialiserade på helhetsbedömning av läkemedelsbehandling enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer.


Vill du ha en egen Anja? Fyll i kontaktblanketten för en ny kund här